site yönetimi denetim kurulu görevleri


site yönetimi denetim kurulu görevleri

site yönetimi denetim

Site yönetim kurulu kaç kişiden oluşur?

Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini için kendi aralarından veya dışardan seçecekleri yönetici seçebiliyor. Apartman ve site yönetim kanununa göre yönetime bir kimsenin atanması halinde; bu kimseye "yönetici" deniyor.


Birden fazla kimsenin atanması halinde ise "Site Yönetim Kurulu" oluşturulmuş oluyor. Peki "Site yönetim kurulu kaç kişiden oluşur?" diyorsanız hemen yanıtlayalım.


Siteye yönetimine en az 3 kişinin atanması ile, site yönetim kurulu oluşturuluyor. Konu ile ilgili hükümler, kanunun 34. maddesinde açıklanıyor:


D) Yönetici:

I - Atanması:

Madde 34 – Kat malikleri, anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir.


Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir. Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise,...