site yönetimi kanunu
 • site yönetimi
  site yönetimi kanunu
  2014-01-28 14:55:50
  Konut siteleri ile ilgili yasal hükümler, Kat Mülkiyeti Kanunu'nda açıklanıyor. Site yönetimi hukuku kanunda "Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler" başlığı altında yer alıyor. İşte site yönetim hukuku...
 • Site yönetiminin
  Site yönetiminin sorumlulukları!
  2014-01-28 14:40:54
  Birden fazla anagayrimenkul bloğunu içinde barındıran sitelerde, yönetimin tüm blok sakinlerine karşı sorumlulukları bulunuyor. Peki site yönetiminin sorumlulukları nelerdir? İşte Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan esaslar...
 • Site yönetimi nasıl
  Site yönetimi nasıl seçilir?
  2013-09-11 14:59:12
  Birden fazla konut bloğunu içinde barındıran konut sitelerine yönetim nasıl seçiliyor. Site yönetimi nasıl seçilir? Site yönetimine, yönetici nasıl atanır? İşte Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri...
 • Site yönetimi
  Site yönetimi kuralları!
  2013-09-11 14:37:00
  Site sakinlerinin yaşantısının kolaylaşması ve sitedeki refahın sağlanabilmesi için, site yönetiminin üstüne düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesi ve site sakinlerinin ise site yönetimi kurallarına uyması gerekiyor...
 • Site yönetim kurulu
  Site yönetim kurulu seçimi!
  2013-09-05 14:10:42
  Site yönetim kurulu, site yönetimi için en az 3 kişinin seçilmesi halinde söz konusu oluyor. Site yönetim kurulu seçimi, kat malikleri ile yapılan genel kurul toplantılarında; kat maliklerinin oyları ile yapılıyor...
 • Site yönetimi
  Site yönetimi yönetmeliği!
  2013-05-23 15:55:02
  Site yönetimi ile ilgili hükümler, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun "Beşinci Bölüm"ünde yer alıyor. Söz konusu site yönetimi yönetmeliği için haberimizi inceleyebilirsiniz...
 • Kooperatif site
  Kooperatif site yönetimi!
  2014-06-04 08:21:33
  Kooperatiflerde site yönetimi ne zaman ve nasıl kurulur? Kat irtifakı bulunan bir yapıda site yönetimi ne zaman oluşturulur? İşte 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu esasları...
 • Site yönetimi
  Site yönetimi hukuku!
  2014-01-28 14:55:50
  Konut siteleri ile ilgili yasal hükümler, Kat Mülkiyeti Kanunu'nda açıklanıyor. Site yönetimi hukuku kanunda "Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler" başlığı altında yer alıyor. İşte site yönetim hukuku...
 • Site yönetimi oluşturmak
  Site yönetimi oluşturmak için gerekenler!
  2014-01-16 15:23:50
  Site yönetiminin oluşturulması için ne yapılması gerektiği Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında açıklanıyor. Site yönetimi oluşturmak için ne gerekir? İşte kanun kapsamında site yönetimi oluşturmak için gerekenler...
 • Site yönetimi kimlik
  Site yönetimi kimlik bildirme!
  2014-01-16 15:08:59
  1774 kanun sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'na göre konutlarda oturan ve çalışanların kimlik bilgilerini; bildirim formu ile yöneticilerine iletmeleri gerekiyor. İşte site yönetimi kimlik bildirme esasları...
 • Site yönetimi seçimi
  Site yönetimi seçimi nasıl yapılır?
  2013-10-20 11:35:19
  Birden fazla yapıya sahip olan konut sitelerinde Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre, yönetim seçilmesi gerekiyor. Peki site yönetimi seçimi nasıl yapılır? İşte Kanunda yer alan maddeler...
 • Site yönetimi nasıl
  Site yönetimi nasıl seçilir?
  2013-09-11 14:59:12
  Birden fazla konut bloğunu içinde barındıran konut sitelerine yönetim nasıl seçiliyor. Site yönetimi nasıl seçilir? Site yönetimine, yönetici nasıl atanır? İşte Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri...
 • Apartman ve site
  Apartman ve site yönetim kanunu!
  2013-08-30 14:59:07
  Bilindiği üzere bir anagayrimenkulde sekiz ve sekizden fazla bağımsız bölümün olması halinde, o anagayrimenkulün yönetimi kanunlara göre zorunlu kılınıyor. İşte söz konusu Apartman ve Site yönetim Kanunu...
 • Site yönetimi
  Site yönetimi yönetmeliği!
  2013-05-23 15:55:02
  Site yönetimi ile ilgili hükümler, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun "Beşinci Bölüm"ünde yer alıyor. Söz konusu site yönetimi yönetmeliği için haberimizi inceleyebilirsiniz...

site yönetimi kanunu

site yönetimi

Site yönetimi hukuku!

Kat Mülkiyeti Kanunu Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler 


Toplu yapı, bir veya birden çok imar parseli üzerinde, belli bir onaylı yerleşim plânına göre yapılmış veya yapılacak, alt yapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ile bunların yönetimi bakımından birbirleriyle bağlantılı birden çok yapıyı ifade eder. 

 

Toplu yapı kapsamındaki imar parsellerinin bitişik veya komşu olmaları şarttır. Ancak bu parseller arasında kalan ve imar plânına göre yol, meydan, yeşil alan, park, otopark gibi kamuya ayrılan yerler için bu şart aranmaz. Toplu yapı kapsamındaki her imar parseli, kat irtifakının veya kat mülkiyetinin tesisinde ayrı ayrı dikkate alınır. Ancak, toplu yapı birden fazla imar parselini içeriyorsa, münferit parseller üzerinde toplu yapı hükümlerine tâbi olacak şekilde kat mülkiyeti ilişkisi kurulamaz. 

 

Yapılar tamamlandıkça, tamamlanan...