site yönetiminin denetlenmesi
 • site yönetiminin
  site yönetiminin denetlenmesi
  2014-01-16 14:52:22
  Site yönetimlerinin yerine getirmek ile yükümlü olduğu görev ve sorumluluklarının yapılıp yapılmadığı denetçiler tarafından denetleniyor. Peki site yönetimini hangi kurum denetler? İşte site yönetim denetimleri...
 • Site yönetiminde denetçinin
  Site yönetiminde denetçinin görevleri!
  2013-11-18 10:07:38
  Site yönetiminde denetçinin görevleri nelerdir? Denetim işi, kaç ayda bir yapılır? Kimler yönetim denetçisi olarak seçilebilir? İşte Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan denetim ile ilgili esaslar...
 • Site yönetiminin feshi
  Site yönetiminin feshi mümkün müdür?
  2014-01-15 11:07:26
  Site yönetiminin feshi mümkün müdür? Site yönetimi ile ilgili yasal esaslar Kat Mülkiyeti Kanununda düzenleniyor. İşte Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan yasal esaslar bu haberde...
 • Site yönetiminin tüzel
  Site yönetiminin tüzel kişiliği var mıdır?
  2014-01-15 10:29:55
  Site ve apartman yönetimi ile ilgili olarak en çok merak edilen hususlar arasında yönetimin tüzel kişiliğin olup olmadığı hususu yer alıyor. Kanuna göre site yönetiminin tüzel kişiliği var mıdır?
 • Site yönetiminin dava
  Site yönetiminin dava ehliyeti!
  2014-01-15 10:06:45
  Site yönetiminin dava ehliyeti var mıdır?: Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre site yöneticisinin görev ve yetkileri arasında dava ve icra takibi yapılması da yer alıyor..
 • Site yönetiminin
  Site yönetiminin yetkileri!
  2013-11-18 10:29:39
  Site yönetimine seçilen yöneticinin veya yönetim kurulunun görevleri nelerdir? Site yönetiminin yetkileri nelerdir? İşte 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan site yönetimi ile ilgili esaslar...
 • Site yönetimi
  Site yönetimi kuralları!
  2013-09-11 14:37:00
  Site sakinlerinin yaşantısının kolaylaşması ve sitedeki refahın sağlanabilmesi için, site yönetiminin üstüne düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesi ve site sakinlerinin ise site yönetimi kurallarına uyması gerekiyor...
 • Site yönetimi nasıl
  Site yönetimi nasıl kurulur?
  2013-09-05 14:09:16
  Sınırları belirlenmiş bir alanda birden fazla konut bloğunun olduğu yerleşim alanları, site olarak adlandırılıyor. Site yönetiminin nasıl kurulacağına ilişkin hükümler, yönetmelikte veriliyor. Buna göre site yönetimi nasıl kurulur?
 • Site yönetimi
  Site yönetimi denetleme!
  2013-05-23 15:40:02
  Site Yönetiminin yerine getirmesi gereken görev ve sorumlulukları bulunuyor. Söz konusu görevlerin yerine getirilip getirilmediği ise site yönetimi denetleme kurulu tarafından kontrol ediliyor...
 • Nihat Dönmez: Site
  Nihat Dönmez: Site müdürü mü site hizmet yönetmeni mi?
  2013-05-18 09:07:00
  Site Yönetimleri Koordinatörü Nihat Dönmez: Site yönetiminin detaylı tanımları olabilir ama, site yönetimlerinin tek bir var oluş sebebi vardır: Hizmet etmek...

site yönetiminin denetlenmesi

site yönetiminin

Site yönetimini hangi kurum denetler?

Site yönetimlerinin yerine getirmek ile yükümlü olduğu görev ve sorumluluklarının yapılıp yapılmadığı denetçiler tarafından denetleniyor. 


Site yönetimi denetçi görevleri Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 37. maddesinin (E) bendinde yer alıyor. Kanuna göre, site yönetimi kat malikleri arasından seçilecek bir denetçi tarafından denetlenebiliyor.


Yönetimin denetlenmesi:

Madde 41 – Kat malikleri kurulu, yöneticinin bu görevdeki tutumunu devamlı olarak denetler ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir.


Hesapların denetlenmesi için yönetim planında, belli bir zaman konulmamışsa; bu denetim her üç ayda bir yapılır; bununla beraber haklı bir sebep çıkarsa, hesap denetlenmesi her zaman yapılabilir.


Kat malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir denetçiye veya üç kişilik bir denetim kuruluna verebilir; bu halde denetçi veya denetim kurulu...