site yönetiminin denetlenmesi

 • site yönetiminin
  site yönetiminin denetlenmesi
  2014-10-17 17:55:35
  Sitede yönetim plânında başka türlü düzenlenmedikçe, toplu yapı kapsamındaki bütün ortak yapı, yer ve tesisler için yönetici ve denetçi atar. Peki, site yönetimi nasıl denetlenir? İşte site yönetimi denetimi esasları..
 • Site yönetiminin denetimi
  Site yönetiminin denetimi nasıl yapılır?
  2014-09-24 14:30:05
  Site yöneticisi, kat malikleri genel kurul toplantısında seçiliyor. Site yönetiminin yükümlülüğünde olan görevlerin yerine getirilip getirilmediği kimler tarafından kontrol ediliyor? Site yönetiminin denetimi nasıl yapılır?
 • Site yönetimini hangi
  Site yönetimini hangi kurum denetler?
  2014-01-16 14:52:22
  Site yönetimlerinin yerine getirmek ile yükümlü olduğu görev ve sorumluluklarının yapılıp yapılmadığı denetçiler tarafından denetleniyor. Peki site yönetimini hangi kurum denetler? İşte site yönetim denetimleri...
 • Site yönetiminde denetçinin
  Site yönetiminde denetçinin görevleri!
  2013-11-18 10:07:38
  Site yönetiminde denetçinin görevleri nelerdir? Denetim işi, kaç ayda bir yapılır? Kimler yönetim denetçisi olarak seçilebilir? İşte Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan denetim ile ilgili esaslar...
 • Site yönetiminin denetimi
  Site yönetiminin denetimi nasıl yapılır?
  2014-09-24 14:30:05
  Site yöneticisi, kat malikleri genel kurul toplantısında seçiliyor. Site yönetiminin yükümlülüğünde olan görevlerin yerine getirilip getirilmediği kimler tarafından kontrol ediliyor? Site yönetiminin denetimi nasıl yapılır?
 • Site yönetiminin
  Site yönetiminin sorumlulukları!
  2014-01-28 14:40:54
  Birden fazla anagayrimenkul bloğunu içinde barındıran sitelerde, yönetimin tüm blok sakinlerine karşı sorumlulukları bulunuyor. Peki site yönetiminin sorumlulukları nelerdir? İşte Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan esaslar...
 • Geçici site yönetiminin
  Geçici site yönetiminin devri!
  2014-01-26 08:37:34
  Geçici yönetim en geç toplu yapının bitimini izleyen bir yıl sonrasına kadar devam edebiliyor. Bu süre, ilk yapı ruhsatının alınmasından itibaren on yıl geçmekle sona eriyor. İşte geçici site yönetiminin devri esasları...
 • Site yönetiminde bulunması
  Site yönetiminde bulunması gereken evraklar!
  2014-01-16 10:51:33
  Site yönetimi nasıl olmalı? Site yönetiminin hangi defterleri tutması ve hangi evrakların takibini yapması gerekiyor? Site yönetiminde bulunması gereken evraklar nelerdir? İşte tüm sorularınızın yanıtı...
 • Site yönetiminin feshi
  Site yönetiminin feshi mümkün müdür?
  2014-01-15 11:07:26
  Site yönetiminin feshi mümkün müdür? Site yönetimi ile ilgili yasal esaslar Kat Mülkiyeti Kanununda düzenleniyor. İşte Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan yasal esaslar bu haberde...
 • Site yönetiminin tüzel
  Site yönetiminin tüzel kişiliği var mıdır?
  2014-01-15 10:29:55
  Site ve apartman yönetimi ile ilgili olarak en çok merak edilen hususlar arasında yönetimin tüzel kişiliğin olup olmadığı hususu yer alıyor. Kanuna göre site yönetiminin tüzel kişiliği var mıdır?
 • Site yönetiminin dava
  Site yönetiminin dava ehliyeti!
  2014-01-15 10:06:45
  Site yönetiminin dava ehliyeti var mıdır?: Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre site yöneticisinin görev ve yetkileri arasında dava ve icra takibi yapılması da yer alıyor..
 • Site yönetim kurulu
  Site yönetim kurulu faaliyet raporu örneği!
  2014-01-15 09:00:33
  Site yönetim kurulu faaliyet raporu, site yönetiminin görevde bulundukları bir yılın değerlendirmesini yaptıkları rapor olarak tanımlanıyor. Peki rapor nasıl hazırlanır? İşte site yönetim kurulu faaliyet raporu örneği...
 • Site yönetiminin
  Site yönetiminin yetkileri!
  2013-11-18 10:29:39
  Site yönetimine seçilen yöneticinin veya yönetim kurulunun görevleri nelerdir? Site yönetiminin yetkileri nelerdir? İşte 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan site yönetimi ile ilgili esaslar...
 • Site yönetimi
  Site yönetimi kuralları!
  2013-09-11 14:37:00
  Site sakinlerinin yaşantısının kolaylaşması ve sitedeki refahın sağlanabilmesi için, site yönetiminin üstüne düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesi ve site sakinlerinin ise site yönetimi kurallarına uyması gerekiyor...
 • Site yönetimi nasıl
  Site yönetimi nasıl kurulur?
  2013-09-05 14:09:16
  Sınırları belirlenmiş bir alanda birden fazla konut bloğunun olduğu yerleşim alanları, site olarak adlandırılıyor. Site yönetiminin nasıl kurulacağına ilişkin hükümler, yönetmelikte veriliyor. Buna göre site yönetimi nasıl kurulur?
 • Site yönetimi
  Site yönetimi denetleme!
  2013-05-23 15:40:02
  Site Yönetiminin yerine getirmesi gereken görev ve sorumlulukları bulunuyor. Söz konusu görevlerin yerine getirilip getirilmediği ise site yönetimi denetleme kurulu tarafından kontrol ediliyor...
 • Nihat Dönmez: Site
  Nihat Dönmez: Site müdürü mü site hizmet yönetmeni mi?
  2013-05-18 09:07:00
  Site Yönetimleri Koordinatörü Nihat Dönmez: Site yönetiminin detaylı tanımları olabilir ama, site yönetimlerinin tek bir var oluş sebebi vardır: Hizmet etmek...

site yönetiminin denetlenmesi

site yönetiminin

Site yönetimi nasıl denetlenir?

Sitede yönetim plânında başka türlü düzenlenmedikçe, blok kat malikleri kurulu blok için, blok niteliğinde olmayan yapıların yer aldığı parseldeki kat malikleri kendilerine özgülenen ortak yer ve tesisler için, toplu yapı temsilciler kurulu ise toplu yapı kapsamındaki bütün ortak yapı, yer ve tesisler için yönetici ve denetçi atar. 

 

Blok yöneticisi ve denetçisi, bloktaki kat maliklerinin; blok niteliğinde olmayan yapıların ortak yer ve tesisleri için yönetici ve denetçi, bu yapılardaki kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından seçilir. 


Toplu yapı kapsamındaki bütün ortak yapı, yer ve tesisler için yönetici ve denetçi ise, toplu yapı temsilciler kuruluna katılan yönetici ve temsilcilerin, yönettikleri ve temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısının salt çoğunluğunun oyu ile atanır.


Site yönetiminin denetlenmesi:

Kat malikleri kurulu, yöneticinin bu...