site yönetiminin denetlenmesi
 • site yönetiminin
  site yönetiminin denetlenmesi
  2014-09-24 14:30:05
  Site yöneticisi, kat malikleri genel kurul toplantısında seçiliyor. Site yönetiminin yükümlülüğünde olan görevlerin yerine getirilip getirilmediği kimler tarafından kontrol ediliyor? Site yönetiminin denetimi nasıl yapılır?
 • Site yönetimini hangi
  Site yönetimini hangi kurum denetler?
  2014-01-16 14:52:22
  Site yönetimlerinin yerine getirmek ile yükümlü olduğu görev ve sorumluluklarının yapılıp yapılmadığı denetçiler tarafından denetleniyor. Peki site yönetimini hangi kurum denetler? İşte site yönetim denetimleri...
 • Site yönetiminde denetçinin
  Site yönetiminde denetçinin görevleri!
  2013-11-18 10:07:38
  Site yönetiminde denetçinin görevleri nelerdir? Denetim işi, kaç ayda bir yapılır? Kimler yönetim denetçisi olarak seçilebilir? İşte Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan denetim ile ilgili esaslar...
 • Site yönetiminin denetimi
  Site yönetiminin denetimi nasıl yapılır?
  2014-09-24 14:30:05
  Site yöneticisi, kat malikleri genel kurul toplantısında seçiliyor. Site yönetiminin yükümlülüğünde olan görevlerin yerine getirilip getirilmediği kimler tarafından kontrol ediliyor? Site yönetiminin denetimi nasıl yapılır?
 • Site yönetiminin
  Site yönetiminin sorumlulukları!
  2014-01-28 14:40:54
  Birden fazla anagayrimenkul bloğunu içinde barındıran sitelerde, yönetimin tüm blok sakinlerine karşı sorumlulukları bulunuyor. Peki site yönetiminin sorumlulukları nelerdir? İşte Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan esaslar...
 • Geçici site yönetiminin
  Geçici site yönetiminin devri!
  2014-01-26 08:37:34
  Geçici yönetim en geç toplu yapının bitimini izleyen bir yıl sonrasına kadar devam edebiliyor. Bu süre, ilk yapı ruhsatının alınmasından itibaren on yıl geçmekle sona eriyor. İşte geçici site yönetiminin devri esasları...
 • Site yönetiminin feshi
  Site yönetiminin feshi mümkün müdür?
  2014-01-15 11:07:26
  Site yönetiminin feshi mümkün müdür? Site yönetimi ile ilgili yasal esaslar Kat Mülkiyeti Kanununda düzenleniyor. İşte Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan yasal esaslar bu haberde...
 • Site yönetiminin tüzel
  Site yönetiminin tüzel kişiliği var mıdır?
  2014-01-15 10:29:55
  Site ve apartman yönetimi ile ilgili olarak en çok merak edilen hususlar arasında yönetimin tüzel kişiliğin olup olmadığı hususu yer alıyor. Kanuna göre site yönetiminin tüzel kişiliği var mıdır?
 • Site yönetiminin dava
  Site yönetiminin dava ehliyeti!
  2014-01-15 10:06:45
  Site yönetiminin dava ehliyeti var mıdır?: Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre site yöneticisinin görev ve yetkileri arasında dava ve icra takibi yapılması da yer alıyor..
 • Site yönetiminin
  Site yönetiminin yetkileri!
  2013-11-18 10:29:39
  Site yönetimine seçilen yöneticinin veya yönetim kurulunun görevleri nelerdir? Site yönetiminin yetkileri nelerdir? İşte 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan site yönetimi ile ilgili esaslar...
 • Nihat Dönmez: Site
  Nihat Dönmez: Site müdürü mü site hizmet yönetmeni mi?
  2013-05-18 09:07:00
  Site Yönetimleri Koordinatörü Nihat Dönmez: Site yönetiminin detaylı tanımları olabilir ama, site yönetimlerinin tek bir var oluş sebebi vardır: Hizmet etmek...

site yönetiminin denetlenmesi

site yönetiminin

Site yönetiminin denetimi nasıl yapılır?

Site yönetimi, tüm sitenin ortak alanlarının bakım, onarım ve tadilat işleri ile ilgilenen kurum olarak karşımıza çıkıyor. Ana bağımsız bölüm yöneticilerinden oluşan site yönetimi, apartman yöneticileri içinden seçiliyor.  


Site yöneticisi, kat malikleri genel kurul toplantısında seçiliyor. Kat maliklerinden yönetime bir veya birden fazla kişinin aday olması halinde, yönetime kimin atanacağı kat maliklerinin oyları ile belirleniyor. Site kurullarında belirlenen denetçiler tarafından kontrol ediliyor. Peki, Site yönetiminin denetimi nasıl yapılır?


Site yönetiminin denetimi!

Site yönetimi denetçi görevleri Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 37. maddesinin (E) bendinde yer alıyor. İlgili kanun maddeleri aşağıda yer alıyor.


Yönetimin denetlenmesi:

Madde 41 – Kat malikleri kurulu, yöneticinin bu görevdeki tutumunu devamlı olarak denetler ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir.


Hesapların denetlenmesi için yönetim planında,...