sükna hakkı ne zaman son bulur

sükna hakkı ne zaman son bulur

sükna hakkı ne

Sükna hakkının sona ermesi!

Bir gayrimenkulün tamamında veya bir kısmında, sahibi tarafından verilen hak; oturma hakkı; sükna hakkı olarak tanımlanıyor. Sükna hakkının kurulması ve sükna hakkının sona ermesi ile ilgili yasal hükümler Türk Medeni Kanunu kapsamında yer alıyor.


Kanuna göre, intifa hakkına ilişkin hükümler oturma hakkına da uygulanıyor. Sükna hakkının kurulabilmesi için; Oturma hakkı tesis edilecek taşınmaz malın tapu senedi,  Tapu senedi yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikinin sözlü beyanı, Oturma hakkı tesisini isteyen tarafların veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları ile temsilciliğe ilişkin belgeler, Tarafların son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm büyüklüğünde birer vesikalık fotoğrafları, Tarafların vergi kimlik numaralarını gösterir vergi dairesinden alınmış belge, Oturma hakkı mahkeme kararı ile tesis...