Sürekli Temel


Sürekli Temel

Sürekli

Temel çeşitleri nelerdir?

Temel, herhangi bir yapıdan gelen yükleri zemine aktaran bölümüne deniyor. Bir başka ifade ile temel, bir yapımın sağlam zemine aktardığı bölüm olarak ifade ediliyor. Temeller, tuğla, taş, beton, ahşap, çelik veya demir olabiliyor.


Günümüzde en çok kullanılan betonarme temeller, yüzeysel temeller ve derin temeller olmak üzere ikiye ayrılıyor. Derin temeller, toprağı bir kuyu gibi derince kazıp dibine oturtulan temeldir. Yüzeysel temel ise, çok az kazılmış zemine oturtulan temeldir. Yüzeysel temelde hazır kolonun alt ucu temel üzerinde bulunan yuvaya yerleştirilip çevresindeki aralık betonlanıyor.


1.Yüzeysel temeller

*Tekil Temel (Münferit)

*Sürekli Temel (Şerid yada mütemadi)

*Radye Temel (Radye Jeneral)

*Düz radye temel

*Kirişli radye temel

 a) Alttan kirişli radye temel

 b) Üstten kirişli radye temel

*Mantar şeklinde radye temel

*Ters Kemer Şeklinde radye temel

*Rijit temel


2.Derin temeller

*Ayak Temel

*Kazık Temel

*Kesonlar


Yukarıda temel çeşitleri nelerdir,...