taban alanı hesaplamaları

 • taban alanı
  taban alanı hesaplamaları
  2013-06-07 15:27:44
  Taban alanı nedir? Taban alanı kat sayısı ne ifade ediyor? Merak ediyorsanız yanıtı ve detayları için haberimizi inceleyebilirsiniz...
 • Taban alanı kat
  Taban alanı kat sayısı nasıl hesaplanır?
  2014-10-17 15:28:27
  Yapıların tabii zemin veya tesviye edilmiş zemin üzerinde kalan kısmının parseldeki izdüşümünün kapladığı alan taban alanı oluyor. Peki, taban alanı kat sayısı nedir? Taban alanı kat sayısı nasıl hesaplanır?
 • Taban alanı hesabı
  Taban alanı hesabı nasıl yapılır?
  2014-10-17 15:11:18
  Bahçede yapılan eklenti ve müştemilatı dahil yapıların tabii zemin veya tesviye edilmiş zemin üzerinde kalan kısmının parseldeki izdüşümünün kapladığı alan, taban alanı olarak tanımlanıyor. Peki, taban alanı hesabı nasıl yapılır?
 • Kapalı çıkma
  Kapalı çıkma nedir?
  2014-05-15 09:45:54
  Binalarda taban alanı dışında kendi bahçe hudutları dışına taşmamak şartı ile binanın her cephesinde açık ve kapalı çıkma yapılabiliyor. Peki binalarda kapalı çıkma nedir? Kapalı çıkma sınırı ne kadardır?
 • Yapı düzenine ait
  Yapı düzenine ait tanımlar!
  2014-02-08 15:16:35
  Yapı inşa aşamasında karşılaşılan terimler ve bunların anlamları, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında açıklanıyor. İşte taban alanı, taban alanı katsayısı gibi yapı düzenine ait tanımlar...
 • Konut alanı
  Konut alanı hesaplama!
  2013-09-30 16:24:39
  Konut alanı hesaplamaları nasıl yapılıyor? Konutlarda net alan hesabı ile konutlarda brüt alan hesabı ne ifade ediyor? Brüt alan hesabı ile net alan hesabı arasındaki farklar nelerdir?
 • TAKS
  TAKS değerleri!
  2013-09-24 09:43:10
  İnşaat çalışmalarına başlanacak bir yapının arsa üzerinde ne kadar alan kaplayacağı ve kaç katlı olacağı arsanın TAKS değerleri ile hesaplanıyor. İşte taban alanı katsayısı değerleri...
 • Taban alanı
  Taban alanı formülü!
  2013-09-24 09:09:11
  Bir arsanızın olduğunu ve buraya bir bina inşa etmek istediğinizi farz edelim. Binanın kaç katlı olacağı, arsada nasıl ve nereye konumlandırılacağı, alanının ne olacağı taban alanı formülü ile hesaplanıyor...
 • Taban alanı katsayısı
  Taban alanı katsayısı nedir?
  2013-08-31 16:17:08
  Bir arsa üzerine yapılacak yapının boyutları, taban alanı katsayısı ve kat alanı katsayısı ile belirleniyor. Buna göre taban alanı katsayısı nedir? Taban alanı katsayısı nasıl hesaplanır?
 • TAKS (Taban Alanı
  TAKS (Taban Alanı Kat Sayısı) nedir?
  2013-08-31 13:37:21
  Bir arsa üzerinde; ne kadarlık bir bina oturum alanı üzerinde kaç katlı yapı inşa edileceği TAKS hesaplaması ile bulunuyor. Peki TAKS (Taban Alanı Kat Sayısı) nedir? TAKS nasıl hesaplanır?
 • TAKS, KAKS (emsal)
  TAKS, KAKS (emsal) nasıl hesaplanır?
  2013-08-31 12:42:59
  İnşaat taban alanı katsayısı ile kat alanı katsayısı, bir yapının hangi boyutlara sahip olacağına ilişkin kesin hükümler veriliyor. Buna göre TAKS, KAKS (emsal) nasıl hesaplanır? İşte yanıtı...
 • TAKS nasıl
  TAKS nasıl hesaplanır?
  2013-08-30 14:28:44
  Taban alanı katsayısı olarak ifade edilen TAKS, inşaatı yapılacak bir yapının taban alanının ne kadar olması gerektiğini söylüyor. Peki buna göre TAKS nasıl hesaplanır? İşte yanıtı...
 • Taban alanı
  Taban alanı nedir?
  2013-06-07 15:27:44
  Taban alanı nedir? Taban alanı kat sayısı ne ifade ediyor? Merak ediyorsanız yanıtı ve detayları için haberimizi inceleyebilirsiniz...
 • Çevre ve Şehircilik
  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Boğaziçi bölgesini imara açıyor!
  2012-11-28 07:56:00
  Yapı Denetim Kanunu Taslağı’na eklenen yeni maddelerle koru, mesire yeri ve yeşil alan gibi özel mülkiyete ait parsellerde taban alanı katsayısı yüzde 5’i ve bodrum hariç 2 katı geçmemek koşuluyla konut, ticaret merkezi ve turizm alanı inşa edilebilecek..

taban alanı hesaplamaları

taban alanı

Taban alanı nedir?

Taban alanı ile ilgili tanımlamalara Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinde yer veriliyor. 


Bu yönetmeliğe göre taban alanı, Bahçede yapılan eklenti ve müştemilatı dahil yapıların tabi zemin veya tesviye edilmiş zemin üzerinde kalan kısmının parseldeki izdüşümünün kapladığı alan şeklinde ifade ediliyor.


Konu ile ilgili hükümler, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin 14. maddesinin 1. fıkrasında yer alıyor.


Madde 14- Taban alanı

Bahçede yapılan eklenti ve müştemilatı dahil yapıların tabi zemin veya tesviye edilmiş zemin üzerinde kalan kısmının parseldeki izdüşümünün kapladığı alandır. Ana yapının dışında kalan binaya ait arıtma tesisi ve trafolar, akaryakıt pompaları ve taşıyıcıları hariç olmak üzere kanopiler ve arkatlar, yangın merpenleri, toprağa dayalı asansör boşlukları, ışıklıklar, zemine oturan avlular, iç bahçeler, açık havuzlar, pergole,...