tacirin belediyeye karşı sorumlulukları


tacirin belediyeye karşı sorumlulukları

tacirin belediyeye karşı

Belediye işlemleri nelerdir?

Belediyede gerçekleştirecek işlemler arasında harç ve vergi ödemelerinin yapılması, ruhsat izinlerinin alınması gibi işlemler yer alıyor.


Tacirin belediyeye karşı sorumlulukları arasında, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alma; İlan ve reklam vergisi ödeme; Çevre temizlik vergisi beyan ve ödemesi; Hafta tatili çalışma ruhsatı alma; Vergi kevhası asma gibi işlemler bulunuyor.


1. İşyeri Açma İzin Belgesi

Belediye gelirleri kanununa göre belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde iş yeri açmak isteyen tacirler çalışma ruhsatı almak için bağlı bulundukları yerin belediyesine müracaat ederler. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak için düzenlenen başvuru formuna şu belgeler eklenir:


Vergi levhası

Kira sözleşmesi veya tapu sureti

Çevre temizlik vergisinin ödendiğine dair makbuz

Sicil tasdiknamesi veya ticaret odası sicil kaydı

İlan ve reklam vergi kaydı yazısı


Ticaret Sicili Gazetesi imza sirküleri (şirketler için)

Belediye...