tadilat ruhsatı nasıl

tadilat ruhsatı nasıl alınır

Binalarda yapılacak bir tadilat için belediyeden ruhsat alınması gerekiyor. Tadilat ruhsatı için bir dilekçe ile belediyeye başvuruda bulunulması gerekiyor. İşte tadilat ruhsatı dilekçesi bu haberde...

Ek inşaat ruhsatı

Ek inşaat ruhsatı nasıl alınır?

Ruhsatı daha önce alınmış yapılarda yeni bir inşaata başlamak ya da tadilat yapmak için yeniden ruhsat alınması gerekiyor. Peki ek inşaat ruhsatı nasıl alınır, işte yanıtı...

Yapı ruhsatı nasıl

Yapı ruhsatı nasıl çıkarılır?

İmar Kanununun 22.maddesine istinaden hazırlanan belge ve projeler ile müracaat yapılıyor. İlgili ruhsat memuru tarafından belgeler doğrultusunda hazırlanan projelerin kanun ve yönetmeliklere uygunluğu inceleniyor. Yapı ruhsatı nasıl çıkarılır?...

İşyeri açma ruhsatı

İşyeri açma ruhsatı nasıl alınır?

Gayrisıhhî müessese açmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin en çok merak ettikleri soru "İşyeri açma ruhsatı nasıl alınır?" olarak karşımıza çıkıyor. İşte İşyeri açma ruhsatı başvuruları...

Yapı ruhsatı nasıl

Yapı ruhsatı nasıl alınır?

Yapı ruhsatı nasıl alınır?: Yapı ruhsatı almak için, dilekçe, taahhütname, tapu senedi, vekaletname, mimari proje, statik proje, elektrik, mekan tesisat projeleri, çevre ve peyzaj projeleri gibi belgeler isteniyor...

Belediyeden asansör ruhsatı

Belediyeden asansör ruhsatı nasıl alınır?

Asansör ruhsatı asansörlü bir şekilde inşa edilmiş konutlar için belediyeden alınan bir belgedir. Asansör ruhsatı sözkonusu binanın asansörünün can ve mal güvenliği açısından uygun olduğunu belirten bir belgedir.

Gelişme alanlarında yapı

Gelişme alanlarında yapı ruhsatı nasıl alınır?

Bilindiği üzere, bazı istisnaların dışında tüm binalara yapı ruhsatının alınması gerekiyor. Peki gelişme alanlarında yapı ruhsatı nasıl alınır, diyorsanız sorunuzun yanıtı ve konu ile ilgili hükümler için haberimizi inceleyebilirsiniz...

Ek inşaat ruhsatı

Ek inşaat ruhsatı nasıl alınır?

Ruhsatı daha önce alınmış yapılarda yeni bir inşaata başlamak ya da tadilat yapmak için yeniden ruhsat alınması gerekiyor. Peki ek inşaat ruhsatı nasıl alınır, işte yanıtı...

Süresi geçmiş inşaat

Süresi geçmiş inşaat ruhsatı nasıl alınır?

Bir yapı inşaatı için 2007 yılında ruhsat alındığını ancak, inşaatın bazı nedenlerden dolayı tamamlanmadığını düşünelim. Bu durumda ruhsatın yenilenmesi gerekiyor. Peki süresi geçmiş inşaat ruhsatı nasıl alınır?

İskan ruhsatı nasıl

İskan ruhsatı nasıl alınır?

Bir yapının kullanılabilmesi için gerekli olan belge iskan ruhsatı nasıl alınır, yanıtı haberimizde...


tadilat ruhsatı nasıl alınır

tadilat ruhsatı nasıl

Tadilat ruhsatı nasıl alınır?

Binalarda yapılacak bir tadilat için belediyeden ruhsat alınması gerekiyor. Tadilat ruhsatı için bir dilekçe ile belediyeye başvuruda bulunulması gerekiyor.


Ayrıca tadilat izni için tapu kayıt örneği (son ay tarih onaylı), tadilat projeleri, proje müellifi onayı, Bakanlıkça izin belgesi almış laboratuar ortamında yapılmış karot+demir deney sonuçları, yapı Denetimin uygunluk raporu, gerekli olması halinde Yapı Denetim onaylı güçlendirme projesi gibi belgeler de isteniyor. Tadilat ruhsatı dilekçesi aşağıda yer alıyor.


Tadilat ruhsatı dilekçe örneği:.............. Belediye Başkanlığı’na
............ ilçesi,.............................. Cad/Sok.,..................noda, ve tapunun ....................pafta, ...................ada, .......................... parselinde kayıtlı taşınmaza ................................................. tadilat ruhsatı almak için gereğini arz ederim. 

Adres : ………………………

İsim 

İmzaEki: -Tapu örneği

-(Vekil ise Vekaletname örneği)

-Başvuru sahibi şirket ise; vergi nosu, 

firmanın açık ismi belirtilecektir. 


Adres:.................................

............................................

............................................


Telefon:..............................Binalarda tadilat izni!
Daire içi tadilat...
© 2007 - 2014 Emlak Kulisi Tüm Hakları Saklıdır.
Emlakkulisi.com dış bağlantılardaki sitelerin içeriğinden sorumlu değildir.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.. Rss