Tahkimat ne demektir


Tahkimat ne demektir

Tahkimat ne

Tahkimat nedir?

Savaşlarda kullanılmak üzere savunma amaçlı inşa edilmiş askeri yapılar ve binalar "Tahkimat" olarak tanımlanıyor. Tahkimat yapılar, Kalıcı ve geçici tahkimat olmak üzere iki şekilde karşımıza çıkıyor.


Tahkimat kelimesi, Latince fortis ve facere kelimelerinden türetilmiştir. Söz konusu tahkimat yapıları, savunma amaçlı yapılıyor. Tahkimat yapıları arasında; Hisar, kale, müstahkem mevki, sur gibi yapılar bulunuyor.


Savunma amaçlı yapılan bu tahkimatlar genelde ikiye Kalıcı tahkimatlar, bir devletin sahip bulunduğu kaynaklarla uzun süre ayakta kalabilecek malzemelerle, mühendisler tarafından inşa ediliyor. 


Geçici tahkimatlar ise seferdeki birlikler tarafından yerel olarak temin edilebilecek işgücü ve malzemelerle kısa vadeli ihtiyaçları gidermek üzere yapılıyor.


20. yüzyılda tahkimat yapıları...

20. yüzyılla beraber çelik ve beton tahkimatlar yaygınlaşsa da I. Dünya Savaşı ile birlikte modern savaş teknolojisindeki gelişmeler bu tahkimatları korunmasız hale getirmiştir. Modern savaşlarda...