tahliye taahhütname


tahliye taahhütname

tahliye

Tahliye taahhütnamesi örneği!

Kiralayan ile kiracı arasında imzalanan tahliye taahhüdü, kiracının belli bir tarihte kiraladığı evi tahliye edeceğine dair imzalanan sözleşmeye deniyor. 


Tahliye taahhütnamesinin geçerli sayılabilmesi için yazılı bir şekilde; 

* İlk kira yılı içerisinde verilmemiş olması, 

* Özgür irade ile belirlenmiş bir tahliye tarihini içermesi gerekiyor.


Taraflar arasında imzalanan tahliye taahhütnamesi örneği ne aşağıda yer veriliyor.Tahliye taahhütnamesi örneği!TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ


TAAHHÜT EDEN(KİRACI)

ADI SOYADI: 

...........................


TC KİMLİK NO: ...........................


MAL SAHİBİ (KİRALAYAN)


ADI SOYADI: ...........................


TCKİMLİK NO: ...........................


TAHLİYE EDİLECEK MECURUN ADRESİ: ..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................


TAHLİYE TARİHİ

......./........./......Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak 6570 sayılı gayrımenkul  kiraları hakkındaki kanunun 7. maddesi A bendi gereğince yukarıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi boş ve sağlam olarak adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları...