taksim harcı oranı

 • taksim harcı
  taksim harcı oranı
  2011-07-18 00:00:00
  Şükrü Kızılot: Geçen hafta bağış ve intifadan feragat olayını değişik açılardan ele alarak açıklamıştık. Bu hafta da ifraz, taksim ve birleştirmede ödenecek tapu harçlarım ele alacağız.
 • Tapuda tevhit harcı
  Tapuda tevhit harcı oranı 2014!
  2014-07-25 09:27:05
  Tapu tevhit aynı mal sahiplerine ait birden fazla taşınmazların yeni bir numara altında birleştirme işlemi olarak karşımıza çıkıyor. İşlemin yapılabilmesi için tapu tevhit harcının ödenmesi gerekiyor. Tapuda tevhit harcı oranı 2014!
 • Tapuda ifraz harcı
  Tapuda ifraz harcı oranı nedir?
  2014-07-24 15:01:00
  Tapuda ifraz işlemi tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmaz malın düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne tescil edilmesine deniyor.Peki, tapuda ifraz harcı oranı nedir?
 • Tapu harcı oranı
  Tapu harcı oranı ne kadar?
  2014-07-23 19:24:36
  Tapu dairesinde işlemin tamamlanabilmesi için gerekli belgelerin temin edilmesi ve müdürlük tarafından hesaplanan tapu harcının bankaya yatırılması gerekiyor. Peki, 2014 tapu harcı oranı ne kadar?
 • Taksim harcı
  Taksim harcı 2014!
  2014-06-07 13:54:15
  Tapuda taksim işlemi; kanunen ortak mülkiyete konu olan mülkiyetten her hissedara en azından bir mal düşecek şekilde paylaşılması işlemine deniyor. Peki işlem masrafı ne kadardır? İşte taksim harcı 2014...
 • Tellallık harcı
  Tellallık harcı oranı!
  2014-05-02 17:08:17
  Belediye Gelirleri Kanunu gereğince tellallık Harcını, mal ve mahsullerini satan gerçek veya tüzel kişiler ödemekle mükellef oluyor. İşte ödenmesi gereken tellallık harcı oranı bu haberde..
 • Tapu alım satım
  Tapu alım satım harcı oranı 2014!
  2014-04-04 14:19:16
  Tapu devir işlemlerinin gerçekleşebilmesi için alıcının ve satıcının yanında bazı belgeleri bulundurmaları gerekiyor ve tapu alım satım harcını ödemesi gerekiyor. İşte tapu alım satım harcı oranı 2014...
 • Taksim tapu
  Taksim tapu harcı!
  2013-10-14 02:34:50
  Taksim tapu harcı bedeli nedir? Taksim işlemi için gerekli belgeler nelerdir? Ortaklığın giderilmesinde taksim konusu hakkında merak ettikleriniz için haberimizin devamını inceleyebilir ve detaylı bilgi edinebilirsiniz..
 • Miras taksim sözleşmesi
  Miras taksim sözleşmesi noter harcı!
  2013-09-29 02:27:50
  Miras taksim sözleşmesi noter harcı için döner sermaye işletmesince belirlenen tarifeye göre bir adet ücret tahsil ediliyor. Miras taksim sözleşmesinin harcında taksim işlemine konu olan parsel sayısının önemi bulunmuyor...
 • Tapu işlemleri ne
  Tapu işlemleri ne kadar tutar 2013!
  2013-09-22 10:11:56
  Tapu işlemlerinin tamamlanabilmesi için, hem alıcıdan hem de satıcıdan tapu harcının ödenmesi talep ediliyor. Peki 2013 yılı tapu harcı oranı nedir? Tapu işlemleri ne kadar tutar 2013?
 • Tapu alım satım
  Tapu alım satım harcı oranı!
  2013-09-21 06:00:56
  Tapu Müdürlüğünde işlem gören bütün alım satım işlemlerinde tapu alım satım harcı uygulanır. Peki tarafların eşit olarak ödediği tapu alım satım harcı oranı nedir?
 • Emlak satış
  Emlak satış işlemleri!
  2013-05-31 09:51:56
  Tapu müdürlüğünde emlak satış işlemleri nasıl yapılıyor? Tapu harcı oranı ne kadar? Gibi sorularınızın yanıtı ve detayları haberimizde...
 • Tapu harcı oranı
  Tapu harcı oranı 2013!
  2013-04-08 11:14:00
  Tapu harcı oranı 2013 hesaplaması birçok insanı yakinen ilgilendiriyor. Siz de tapu harcınızı hesaplamak istiyorsanız, işte yanıtı...
 • Tapu harcı oranı
  Tapu harcı oranı değişti mi?
  2010-09-11 09:33:00
  Posta Gazetesi'nden Ekrem Sarısu vatandaşların sorularını yanıtlıyor

taksim harcı oranı

taksim harcı

1- Ortaklar Arasında İfraz-Taksim ve Birleştirme

Gayrimenkullerin ortaklar arasında yapılan taksim, birleşme ve ifraz işlemlerinin tapu tescili, tapu harcma tabi bulunuyor. Harç; gayrimenkulun emlak vergi değeri üstünden (eğer tapu işlemleri sırasmda mükellefçe emlak vergi değerinin üstünde bir değer beyan edilmişse, beyan edilen değer üstünden) binde9.9 oranında hesaplanıyor.

İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerine ilişkin tapu tescillerinde emlak vergi değeri üzerinden, (eğer tapu işlemleri sırasmda mükellefçe emlak vergi değerinin üstünde bir değer beyan edilmişse, beyan edilen değer üstünden) binde 9.9 oranında harç ödeniyor.

2- Mirasçılar Arasında Yapılacak Taksim

27.01.2009 tarihine kadar olan uygulamada terekeye dahil gayrimenküllerin mirasçılara intikali binde 9, taksimi de ayrıca binde 9 Tapu harcına tabi tutuldu. Bu tarihte 5831 sayılı Kanun'un 6. maddesi ile, Harçlar Kanununa ekli 4 Sayılı Tarifenin 1/3-ave 1/6-b maddelerinde...