taksim ne demektir


taksim ne demektir

taksim ne

Taksim nedir?


Taksim, ortak mülkiyete konu olan mallarda ortaklığın sona erdirilmesi amacıyla, her hissedara en azından bir mal düşecek şekilde paylaşılması işlemine deniyor. Türk Medeni Kanunu'nun madde 699-703'te düzenlenen taksim yani paylaştırma konusu, ifrazen, iştirak halinde mülkiyetin taksimi, müşterek mülkiyetin taksimi olarak ayrılıyor.


Paylı (Müşterek) mülkiyet olarak kayıtlı taşınmaz malların pay sahipleri arasında aynen taksiminde; Tüm maliklerin bizzat veya yetkili temsilcilerinin katılımıyla resmi senet düzenlenmek suretiyle,

Ayırarak (İfrazen) taksim işleminde ise; Taşınmaz malların bulunduğu yere göre taşınmaz malların ayrılması (ifrazı) nedeniyle, belediye encümeni  veya il idare kurulunun olumlu kararı ve Kadastro Müdürlüğünce düzenlenmiş değişiklik beyannamesiyle birlikte yine tüm maliklerin veya yetkili vekillerinin katılımıyla ve tapu sicil müdürlüğünce resmi senet düzenlenmek suretiyle karşılanması gerekiyor.Elbirliği (İştirak) halinde mülkiyet olarak kayıtlı taşınmaz mallarda paylı (müşterek)...