Tanap projesi son durum

Tanap projesi son durum

Tanap projesi son


TANAP Doğalgaz İletim AŞ. tarafından yapılması planlanan “Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP)”  projesi, ÇED Yönetmeliği’nin Geçici 1. gereğince incelenip değerlendirilerek nihai kabul edilmiş ve inceleme değerlendirme süreci sona erdirildi.


ÇED Yönetmeliği'nin 14. Maddesi 1. Fıkrasında “Komisyonun nihai ettiği Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu halkın görüş ve önerilerini almak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde ve Bakanlıkta on (10) iş günü görüşe açılır” maddesi gereğince Tanap projesiyle ilgili görüş ve öneriler il müdürlüğüne...