Tanap projesi son durum


Tanap projesi son durum

Tanap projesi son


MİLLETLERARASI ANDLAŞMA


Karar Sayısı : 2014/6887

10/9/2014 tarihli ve 6553 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile TANAP Doğal Gaz İletim Anonim Şirketi Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşmanın Eki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve The Trans Anatolian Gas Pipeline Company B. V. Arasında Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemi Hakkında Ev Sahibi Hükümet Anlaşmasına İlişkin Değişiklik”in onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 30/9/2014 tarihli ve 6980512 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA


Karar Sayısı : 2014/6888

26 Mayıs 2014 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 10/9/2014 tarihli ve 6554 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile...