tapu devir masrafları ne kadardır


tapu devir masrafları ne kadardır

tapu devir masrafları

Tapu devir masrafları 2014!

Mesken, işyeri, arsa ve arazi gibi taşınmaz malların mülkiyet devileri tapu dairesinde gerçekleşiyor. Yapılan devir işlemi tapu kütüğüne kaydediliyor.


Tapu dairesinde yapılan işleme karşılık satışı yapmak isteyen gayrimenkul sahipleri ve taşınmaz mal alıcılarının devir işlemini tamamlayabilmeleri için tapu devir masraflarını ödemesi gerekiyor.


Tapu masrafları kapsamında ödenecek tutar ile ödemelerin yapılması gereken banka bilgileri, tapu müdürlüğü tarafından mesaj yolu ile bildiriliyor.


Tapu masrafları kapsamında yer alan tapu harcı her sene yeniden belirleniyor. 2014 yılında yapılan düzenlemelere göre tapu harcı; taşınmaz malın gerçek satış bedeli üzerinden binde 20 oranında tahsil ediliyor.


Tarafların ödemeleri gereken tapu masrafları arasında tapu döner sermaye masrafları da bulunuyor. Döner sermaye masrafları kurumdan kuruma farklılık göstermek ile birlikte ortalama ödenecek tutar 100 TL ile 200 TL arasında değişiyor.


Tapu...