tapu devir ücreti ne kadar


tapu devir ücreti ne kadar

tapu devir ücreti

Tapu işlemleri ücreti!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yayımladığı Tapu İşlemleri Rehberi Kitapçığı kapsamında, tapu müdürlüklerinde gerçekleşen tüm işlemlere ve işlemlerin mali yönüne ilişkin bilgilere yer veriliyor.


Kitapçıkta yer alan bilgilere göre "Tapu devir ücreti ne kadar?" sorusunun yanıtı şu şekilde açıklanıyor:


Tapu işlemleri ücretleri:

Tapu dairesinde gerçekleşecek satış işlemi için taraflara ve varsa temsilcilere yukarıda belirtilen belgelerin teslim edilmesi ve işlem masrafının karşılanması gerekiyor.


Tapu Harcı:

Tapu harcı ilgili belediyece bildirilen emlak beyan değerinden az olmamak üzere, satış için beyan edilen değer üzerinden satıcı ve alıcı için ayrı ayrı binde 20 oranında tapu harcı tahsil ediliyor.


Döner Sermaye:

Döner Sermaye İşletmesince her yıl belirlenen tarifeye göre ücret alınıyor.


Diğer Vergiler:

Var olması halinde taşınmaz malın veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestiriliyor.


Tapu harcı pişmanlık dilekçesi..

Belirlenen...