tapu devrinde istenen evraklar nelerdir


tapu devrinde istenen evraklar nelerdir

tapu devrinde istenen


Tapu hisse devri için gerekli evraklar!


Tapu hisse devri için gerekli evraklar devir yapılacak unsurun niteliğine ve ilgili kurum ya da kuruluşun yapısına göre değişiklik gösterebiliyor. Hisse devri yapılacak unsur eğer bir mal, arazi, şirket ya da kooperatif gibi unsurlar ise her birinde takip edilecek işlem ve hisse devri için gereken evraklar farklılık gösteriyor. Ancak genel olarak hisse devri için gerekli evraklar şu şekilde sıralanıyor:


1) Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben dilekçe (Yetkili tarafından imzalı)

2) Hisse devir genel kurul kararı (noter onaylı 2 adet)

3) Müdür ataması var ise tek ortak tarafından alınmış, noterden tasdikli yetki kararı (3 adet.)

4) Yeni müdüre ait, unvan altında noterden tasdikli imza beyannamesi (1 adet ıslak imzalı).

5) Hisse devir sözleşmesi (1′er Adet)

6) Tek ortak/müdür tarafından imzalanmış, şirketin tek...