tapu harcı hesaplama


tapu harcı hesaplama

tapu harcı

Tapu bedeli hesaplama 2014!

Tapu satışı yapmak isteyen gayrimenkul sahipleri ve taşınmaz mal alıcılarının devir işlemini tamamlayabilmeleri için tapu bedelini ödemesi gerekiyor.


Söz konusu tapu bedeli, her sene yeniden belirleniyor. 2014 yılında yapılan düzenlemelere göre tapu bedeli; gayrimenkulün gerçek satış bedeli üzerinden binde 20 oranında tahsil ediliyor.


Ayrıca tarafların ödemeleri gereken masraflar arasında tapu döner sermaye masrafları yer alıyor. Döner sermaye masrafları kurumdan kuruma farklılık göstermek ile birlikte ortalama ödenecek tutar 100 TL ile 200 TL arasında değişiyor.


Tapu bedeli hesaplama 2014 örnekleri:

-500 bin TL satış değeri olan ev için 10 bin TL,

-400 bin TL satış değeri olan ev için 8 bin TL,

-300 bin TL satış değeri olan ev için 6 bin TL,

-200 bin TL satış değeri olan ev için 4 bin TL,

-100...