tapu kadastro ne işe yarar


tapu kadastro ne işe yarar

tapu kadastro ne


Tapu ve Kadastro nedir?


Tapu ve Kadastro nedir? sorusunu öncelikle tapu nedir? ve kadastro nedir? başlıkları altında inceleyelim. Böylelikle tapu ve kadastronun ne alma geldiğini daha net ifade edebiliriz.


Tapu Nedir?


Arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi bir belgedir. Buna tapu senedi de deniyor. Daimi ve müstakil haklar için de tapu senedi düzenlenir. İtimat (güven) anlamına gelen ve Türkçe bir kelime olan (tapuk) kelimesinden türetilmiştir.


Kadastro nedir?


Kadastro; taşınmazların sınırlarını ve maliklerini belirleyip tapu siciline kayıt çalışmalarıdır. Bir başka deyişle kadastro, tüm ülke sınırları içerisindeki taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirleyerek hukuki durumlarını tespit etmek ve işlemlerin kesinleşmesi sonucunda Türk Medeni Yasasınca öngörülen tapu siciline tescil ederek...