tapu masrafı

tapu masrafı

tapu

Tapu satış harcı ne kadar?

Gayrimenkul alım satımlarında alıcı ve satıcıya karşılıklı borç ve hak yükleyen bir sözleşme yapılıyor. Yapılan bu anlaşmaya göre alıcının taşınmazın bedelini ödemesine karşılık, satıcı da malın mülkiyetini alıcıya bırakıyor.


Tapu müdürlüklerinde gerçekleşen herhangi bir gayrimenkul alım satım işlemlerinde gerekli belgelerin temin edilmesi ve satış bedeli üzerinden hesaplanan tapu harcının bankaya ödenmesi gerekiyor.


Tapu işlemlerinde gerekenler:

- Satıcının yanında bulundurması gereken belgeler; 6 aydan önce çekilmiş 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı aslı ile fotokopisi, temiz belgesi.


- Alıcının yanında bulundurması gereken belgeler; 6 aydan önce çekilmiş 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı aslı ile fotokopisi.


- Gayrimenkulün belediye rayiç belgesi ve tapunun aslı veya fotokopisi, ödemede kredi kullanılmış ise, ipotek.


Tapu satış harcı ne kadar?

2013 yılında yapılan yasal düzenlemelere göre, hem alıcı hem...