tapu masrafları hesaplama formülü

tapu masrafları hesaplama formülü

tapu masrafları hesaplama

Tapu masrafları hesaplama!

Tapu müdürlüğünde alınan hizmet karşılığı ödenen harçlar, tapu masrafı olarak alıcının ve satıcının karşısına çıkıyor. Söz konusu tapu masrafları satışa konu olan gayrimenkuller üzerinden belirlenen oran üzerinde hesaplanarak ödeniyor.


Tapu masraflarını hem alıcı hem de satıcı ödüyor. 2013 yılı için yapılan düzenlemelere göre belirlenen tapu harcı oranını hem alıcı hem satıcı birlikte değil, ayrı ayrı ödüyor.


2013 tapu harcı oranı binde 20 oranında belirlendiğine göre söz konusu tapu masrafını alıcı binde 20; satıcı binde 20 şeklinde ayrı ayrı ödüyor.


Tapu harcı cezası

Tapu harcını az ödemek adına, tapuda satış değerinin gerçekte olduğundan daha az gösterilmesinin Maliye tarafından tespiti durumlarında ilgili kişilere üç katı tapu harcı cezası uygulanıyor.


Tapu harcı pişmanlık dilekçesi

Tapu harcınızın eksik yatırılması halinde cezalı duruma düşmemek için, vergi dairelerine gidip...