tapu masrafları hesaplama formülü

 • tapu masrafları hesaplama
  tapu masrafları hesaplama formülü
  2013-06-04 12:01:32
  Tapu müdürlüğünde yapılacak bir satış işleminde ne kadar masraf ödeyeceksiniz, merak ediyorsanız "Tapu masrafları hesaplama" formülü için haberimizi inceleyebilirsiniz...
 • İskanı alınmamış evin
  İskanı alınmamış evin tapu masrafı!
  2014-09-11 14:40:31
  Tapu masrafları, taşınmaz alım satım işlemlerinin gerçekleşmesi için tapu dairesinin bildirdiği banka hesabına yatırılması gereken hizmet bedeli oluyor. Peki, iskanı alınmamış evin tapu masrafı ne kadardır?
 • Yabancıların tapu
  Yabancıların tapu harcı!
  2014-07-29 14:58:21
  Yabancı uyruklu vatandaşlar, kanuni sınırlamalara uymak kaydıyla Türkiye sınırları içerisinde taşınmaz mal sahibi olabiliyor. Peki yabancıların tapu masrafları ne kadardır? İşte yabancıların tapu harcı 2014...
 • Tapu bedeli hesaplama
  Tapu bedeli hesaplama 2014!
  2014-07-09 13:59:35
  Tapu satışı yapmak isteyen gayrimenkul sahipleri ve taşınmaz mal alıcılarının devir işlemini tamamlayabilmeleri için tapu bedelini ödemesi gerekiyor. İşte tapu bedeli hesaplama 2014 yılı formülü..
 • TOKİ tapu harcı
  TOKİ tapu harcı nasıl hesaplanır?
  2014-06-20 11:33:20
  Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından teslim edilen konutlarda borcunu bitiren alıcıların tapu işlemleri nelerdir? TOKİ tapu masrafları nelerdir? TOKİ tapu harcı nasıl hesaplanır? İşte yanıtı..
 • Arsa tapu masrafı
  Arsa tapu masrafı ne kadar?
  2014-06-02 14:19:07
  Tapu dairesinde gayrimenkul alım satım işleminin tamamlanabilmesi için gerekli belgelerin temin edilmesi ve tapu harcının ödenmesi gerekiyor. Peki, arsa tapu masrafı ne kadar? İşte arsa tapu masrafları...
 • Ortak tapu
  Ortak tapu masrafları!
  2014-05-30 17:25:38
  Bir konutun tapusu birden fazla kişi adına çeşitli oranlamalar ile paylaştırılabiliyor. Söz konusu bu işlem, ortak tapu olarak ifade ediliyor. Peki ortak tapu masrafı ne kadar?
 • Tapu masrafları
  Tapu masrafları 2014!
  2014-04-04 13:17:00
  Gayrimenkul alım satım işlemlerinde tapu satışının gerçekleşebilmesi için tarafların belli oranlarda tapu masraflarını ödemeleri gerekiyor. Peki alıcı hangi oranda masraf öder? İşte tapu masrafları 2014 oranları...
 • Tapu masraflarını kim
  Tapu masraflarını kim karşılar?
  2014-03-04 11:27:13
  Tapu dairesinde verilen hizmete karşılık olarak bazı masrafların ödenmesi gerekiyor. Peki tapu masrafları nelerdir? Tapu masrafları nereye ödenir? Tapu masraflarını kim karşılar? İşte sorularınızın yanıtı...
 • Gayrimenkul tapu
  Gayrimenkul tapu masrafları!
  2014-01-06 16:56:39
  2013 yılında gayrimenkul tapu masrafları kapsamında hem alıcıdan hem de satıcıdan ayrı ayrı olmak üzere binde 20 oranında harç tahsil ediliyordu. İşte gayrimenkul tapu masrafları 2014...
 • Kat irtifakı tapu
  Kat irtifakı tapu masrafları 2013!
  2013-12-20 10:43:25
  Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümlerinde kurulacak kat irtifakı tapu masrafları 2013 bilgileri bu haberde...
 • Kooperatif tapu
  Kooperatif tapu masrafları!
  2013-09-05 01:21:50
  Kooperatif tapu masrafları, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı' nın görüşü alınarak Maliye Bakanlığı' nca tespit ve ilan edilmiştir. Kooperatif tapu masrafları binde 5,4 olarak belirlenmiştir...
 • Tapu masrafları
  Tapu masrafları hesaplama!
  2013-06-04 12:01:32
  Tapu müdürlüğünde yapılacak bir satış işleminde ne kadar masraf ödeyeceksiniz, merak ediyorsanız "Tapu masrafları hesaplama" formülü için haberimizi inceleyebilirsiniz...
 • Başkaşehir mağdurları tapu
  Başkaşehir mağdurları tapu masrafları için dava açıyor
  2008-08-06 07:06:00
  TOKİ ile Yapı Endüstrisi'ni karşı karşıya getiren Başkaşehir projesi mağdurları mahkemeye başvuruyor.

tapu masrafları hesaplama formülü

tapu masrafları hesaplama

Tapu masrafları hesaplama!

Tapu müdürlüğünde alınan hizmet karşılığı ödenen harçlar, tapu masrafı olarak alıcının ve satıcının karşısına çıkıyor. Söz konusu tapu masrafları satışa konu olan gayrimenkuller üzerinden belirlenen oran üzerinde hesaplanarak ödeniyor.


Tapu masraflarını hem alıcı hem de satıcı ödüyor. 2013 yılı için yapılan düzenlemelere göre belirlenen tapu harcı oranını hem alıcı hem satıcı birlikte değil, ayrı ayrı ödüyor.


2013 tapu harcı oranı binde 20 oranında belirlendiğine göre söz konusu tapu masrafını alıcı binde 20; satıcı binde 20 şeklinde ayrı ayrı ödüyor.


Tapu harcı cezası

Tapu harcını az ödemek adına, tapuda satış değerinin gerçekte olduğundan daha az gösterilmesinin Maliye tarafından tespiti durumlarında ilgili kişilere üç katı tapu harcı cezası uygulanıyor.


Tapu harcı pişmanlık dilekçesi

Tapu harcınızın eksik yatırılması halinde cezalı duruma düşmemek için, vergi dairelerine gidip...