tapu miras

 • tapu
  tapu miras
  2013-10-03 01:42:46
  Mirasta tasarruf nisabı hesaplanırken mirasbırakanın borçları, cenaze giderleri, terekenin mühürlenmesi ve yazımı giderleri, mirasbırakan ile birlikte yaşayan ve onun tarafından bakılan kimselerin üç aylık geçim giderleri terekeden indiriliyor...
 • Miras hukuku
  Miras hukuku paylaşım!
  2013-09-24 00:14:18
  Miras hukuku paylaşımında yasal mirasçılar; çocuklar, sağ kalan eş, anne, baba, kardeşler olarak birinci derece yakınlar sıralanabilir. Çocukların mirasçı olduğu durumda bütün çocuklar eşit olarak mirastan pay alırlar...
 • Miras hukukunda eşe
  Miras hukukunda eşe düşen pay hukuku!
  2013-09-21 02:42:36
  Miras hukukunda eşe düşen pay hukukunu Türk Medeni Kanunu'nun 499. maddesi düzenliyor. Kanuna göre sağ kalan eşin miras alabilmesi için miras bırakanın ölümü anında evli olmaları gerekiyor...
 • Miras
  Miras paylaşımı!
  2013-09-20 23:32:01
  Türk Medeni Kanunu miras paylaşımı konusunda “külli halefiyet prensibi”ni kabul etmiştir. Yani tereke bir bütün halinde, alacak ve borçlarla beraber, miras bırakanın ölümüyle kendiliğinden yasal ve atanmış mirasçılara geçiyor...
 • Miras
  Miras hakkı!
  2013-09-20 23:24:49
  Miras hakkı, muris ile mirasçı arasındaki aile ilişkilerine ve ya uyrukluk bağına dayanıyor. Kanuni mirasçılar; murisin kan hısımları, evlatlığı, sağ kalan eşi ve devlet oluyor...
 • Tapu
  Tapu miras!
  2013-09-20 23:17:47
  Mirasçıların, kendilerine intikal eden emlakla ilgili olarak tapu miras işlemini yapabilmeleri için öncelikle mirasçı olduklarını kanıtlamaları gerekiyor. Bunun için mümkün olan en kısa zamanda veraset belgesi (mirasçılık belgesi) almaları gerekiyor...
 • Miras hisseli tapu
  Miras hisseli tapu nedir?
  2014-04-08 11:01:33
  Vefat eden bir kimsenin bıraktığı mal varlığı yasal mirasçılarına geçiyor. Mirasbırakanın üzerinde ne kadar mal olduğu; bunların kimlere hangi oranda düştüğü çıkarılacak veraset ilamı ile öğrenilebiliyor. Peki, miras hisseli tapu nedir?
 • Miras tapu
  Miras tapu işlemleri!
  2014-04-06 08:56:41
  Miras bırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak, kanun gereğince yasal mirasçılarına geçiyor. Peki bu durumda mirasçıların yapması gereken işlemler neledir? Miras tapu işlemleri nelerdir?
 • Miras taksim sözleşmesinin
  Miras taksim sözleşmesinin geçerliliği!
  2013-09-28 23:42:01
  Miras taksim sözleşmesi noter aracılığıyla veya mirasçılar arasında yazılı olarak yapılabiliyor. Miras taksim sözleşmesinin geçerliliği ve tapu siciline tescili için, ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü’nde ayrıca resmi senet düzenlenmesine gerek bulunmuyor...
 • Miras sözleşmesi
  Miras sözleşmesi örneği!
  2013-09-28 01:02:17
  Miras sözleşmesinde taraflar bütün malvarlığını açık olarak yazarlar. Sonra karşılık değerlerini yazarlar. Bu sözleşmeyi imzalayıp, Tapu Sicil Müdürlüğüne giderler. Yapılan miras sözleşmesi örneğini aşağıda inceleyebilirsiniz...
 • Tapu
  Tapu miras!
  2013-09-20 23:17:47
  Mirasçıların, kendilerine intikal eden emlakla ilgili olarak tapu miras işlemini yapabilmeleri için öncelikle mirasçı olduklarını kanıtlamaları gerekiyor. Bunun için mümkün olan en kısa zamanda veraset belgesi (mirasçılık belgesi) almaları gerekiyor...
 • Veraset tapu
  Veraset tapu işlemleri!
  2013-09-11 02:51:48
  Veraset tapu işlemleri vefat durumunda miras olarak kalan gayrimenkullerin mirasçılar arasında pay edilmesi ile yapılıyor. Veraset ilamında adı geçen mirasçılar hissedar olarak görünüyor ve bu kişiler adına tapu çıkarılabiliyor...
 • Tapu hisse
  Tapu hisse devri!
  2013-09-04 01:15:01
  Tapu hisse devri, miras payı olarak yapılıyorsa mirasçılardan birinin miras payını, el birliği bozulmadan diğer bir mirasçı veya mirasçılara devretmesi şeklinde oluyor. Bu devir bedelli ise satış, bedelsiz ise bağış olarak devir sayılıyor...
 • Miras yoluyla elde
  Miras yoluyla elde edilen emlak için nasıl bir tapu işlemi yapılır?
  2013-08-06 11:54:09
  Miras yolu ile bir gayrimenkul sahibi olduğunuzu düşünelim. Miras yoluyla elde edilen emlak için nasıl bir tapu işlemi yapılır? Diye soruyorsanız, sorunuzun yanıtı haberimizde bulabilirsiniz...
 • Miras taksim sözleşmesi!
  Miras taksim sözleşmesi!
  2013-04-17 12:51:44
  Miras taksim sözleşmesi Tapu Sicil Müdürlükleri'nde yapıldığı gibi noter tarafından da düzenleniyor. Miras taksim sözleşmesi detayları için tıklayın...
 • Miras yoluyla gelen
  Miras yoluyla gelen tapu otomatik olarak işlenecek!
  2012-01-01 00:00:00
  Tapu yasasında hedeflenen değişiklikle veraset intikal davaları ortadan kalkacak. Ölen kişinin gayrimenkulleri otomatik olarak varislerin tapusuna geçecek. Devlet, borçlu olan kişilerin alacaklarını da bu mirastan tahsil edebilecek...
 • Tapu vekaletinde verilen
  Tapu vekaletinde verilen yetkiler iyi kontrol edilmeli!
  2011-12-01 00:00:00
  Türkiye de satış, bağış, taksim, hisse devri, miras intikali başta olmak üzere, bir çok tapu işlemi, ilgilisi tarafından değil, ilgilisinin vekalet verdiği bir başka şahıs aracılığı ile gerçekleştiriliyor
 • Hileli durumlarda tapu
  Hileli durumlarda tapu kayıtlarının iptali istenebilir!
  2010-11-07 00:00:00
  Posta Gazetesi yazarı Tamer Heper yazısında miras payı oranında kendi adınıza tescilini talep edebilirsiniz, hileli durumlarda tapu kayıtlarının iptali istenebilir şeklinde konuştu
 • Türkiye de tapu
  Türkiye' de tapu kayıtları aleni mi?
  2008-01-07 08:08:00
  Ülkemizde tapu kayıtlarının ilgilisi için "aleni"-"şeffaf" olması ilkesi uygulanabiliyor mu? Babanız veya dedenizden miras kalan taşınmazlara hemen ulaşılabiliyor musunuz? Mülkiyet hakkının kullanılmasının önündeki idari engeller neler? Türkiye mevcut mül

tapu miras

tapu


Mirasta tasarruf nisabı yani terekenin tasarruf edilebilir kısmı, Türk Medeni Kanunu'nun ikinci ayırımında tasarruf özgürlüğü kısmında hükme bağlanmıştır. Bu hükümler doğrultusunda mirasçı olarak altsoyu, ana ve babası, kardeşleri veya eşi bulunan mirasbırakan, mirasının saklı paylar dışında kalan kısmında ölüme bağlı tasarrufta bulunabilme hakkına sahip oluyor. Bu mirasçılardan hiçbiri yoksa, mirasbırakan mirasının tamamında tasarruf edebiliyor. 


Mirasta tasarruf nisabı nasıl hesaplanır?

Tasarruf edilebilir kısım (mirasta tasarruf nisabı), terekenin mirasbırakanın ölümü günündeki durumuna göre hesaplanıyor.


Hesap yapılırken, mirasbırakanın borçları, cenaze giderleri, terekenin mühürlenmesi ve yazımı giderleri, mirasbırakan ile birlikte yaşayan ve onun tarafından bakılan kimselerin üç aylık geçim giderleri terekeden indiriliyor.


Mirasbırakanın sağlararası karşılıksız kazandırmaları, tenkise tabi oldukları ölçüde, tasarruf edilebilir kısmın hesabında terekeye ekleniyor.


Mirasbırakanın kendi ölümünde ödenmek üzere üçüncü kişi lehine hayat sigortası sözleşmesi yapması...