tapu şerhi için istenen belgeler


tapu şerhi için istenen belgeler

tapu şerhi için


Tapuya şerh koymak nedir?


Tapu Sicil Tüzüğü'nün  54, 55, 56 ve 57. maddelerinde açıklaması yapılan tapu şerhi ile kişisel hakları, temlik haklarını kısıtlayan veya yasaklayan konuların tapu siciline tescil edilmesi ile yapılan bir uygulamadır.


Tapuya şerh koymak için gerekli evraklar!


Kişisel hakların şerhi için istenen belgeler:                              


Madde 55 - Kişisel hakların,kütük sayfasının şerhler sütununa kaydı için;   

a) Satışla birlikte tesis edilen geri alım hakkı(vefa),bağışla birlikte tesis edilen bağışlayana dönüş hakkı(rücu) ve rehinle birlikte tesis edilen serbest dereceden istifade hakkı için resmi senet.  

b) Satış akdinden ayrı olarak düzenlenen geri alım hakkı (vefa), bağış akdinden ayrı olarak düzenlenen bağışlayana dönüş hakkı (rücu) ve rehinden ayrı olarak düzenlenen serbest dereceden...