Tapu Sicil

Tapu Sicil Tüzüğü

Tapu mevzuatı nedir?: Tapu işlemlerini ve tapu dairelerinin işleyişini ilgilendiren kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge gibi metinler tapu mevzuatını oluşturuyor. İşte tapu mevzuatı kapsamındaki kanunlar...

Tapu sicili

Tapu sicili kanunu!

Türk Medeni Kanunu kapsamında Üçüncü Kısım: Zilyetlik ve Tapu Sicili bölümünde "Tapu sicili kanunu" hükümlerine yer veriliyor. Kanuna göre, tapu sicili, tapu kütüğü ve kat mülkiyeti kütüğünden oluşuyor...

Tapuya şerh koymak

Tapuya şerh koymak ne demektir?

Tapuya şerh koymak ne demektir?: Tapu Sicil Tüzüğü' nün 54, 55, 56 ve 57. maddelerinde tapuya şerh koymak ile ilgili hükümler açıklanıyor.Tapu sicilinin şerhler bölümüne kişisel haklar ve temlik hakları ile ilgili şerhler konulabiliyor...

Tapuda sayfa no

Tapuda sayfa no nedir?

Tapu kütüğünde her sayfa numaralandırılıyor. Bu numaralama neye göre belirleniyor? Ne işe yarıyor? Tapuda sayfa no nedir? Sorunuzun yanıtı ve tapu sayfaları ile ilgili detaylar haberimizde...

Tapuda ek sayfa

Tapuda ek sayfa açılması!

Tapu kütüğünde hangi durumlarda ek sayfa açılıyor? Hangi durumlarda sayfa kapatılıp, yenisi açılıyor? Tapuda ek sayfa açılması ve yeni sayfa açılması ile ilgili detaylar haberimizde...

Tapu sicili istem

Tapu sicili istem zorunluluğu!

Tapu Sicil Tüzüğü'nde yer alan hükümlere göre, tüzükte yazılı istisnalar dışında, yazılı istem olmadıkça tapu sicili üzerinde işlem yapılamıyor. Buna göre tapu sicili istem zorunluluğu bulunuyor...

Tapu sicil tüzüğü

Tapu sicil tüzüğü 2013!

Tapu sicil tüzüğü 7 Haziran 1994 tarihinde ve 21953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Eklemeleriyle birlikte Tapu sicil tüzüğü 2013 tam metni bölüm ve maddeleriyle haberimizin içinde yer alıyor..

Tapu Sicil

Tapu Sicil Tüzüğü!

7 Haziran 1994 tarihinde ve 21953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 743 nolu Tapu Sicil Tüzüğü tam metni kapsamında yer alan hükümleri incelemek için haberimize giriş yapabilirsiniz...

Tapu sicil sigortası

Tapu sicil sigortası nedir?

Tapu sicil sigortası ile ipotek altına alınmış gayrimenkulun nakde çevrilememesi tehlikesi de ortadan kalkıyor. Tapu sicil sigortası nedir? için ayrıntılı yanıtlar bu haberde...

Tapu sicil

Tapu sicil başvuruları!

Tapu sicil başvuruları kimler tarafından yapılıyor ve bu başvuru için hangi belgeler gerekiyor? İşte tapu sicil başvuruları için detaylar...

Yolsuz oluşturulan tapu

Yolsuz oluşturulan tapu sicil kaydı mülkiyet hakkı kazandırmıyor!

Yolsuz olarak oluşturulan tapu sicil kaydı hiçbir zaman mülkiyet hakkı kazandırmaz. Başlangıcından beri yolsuz ve geçersiz olan tapu kaydının iptaline ilişkin mahkeme kararı yenilik doğuran değil; mevcut durumu saptayan nitelik taşır....

Tapu sicil müdürlüklerinde

Tapu sicil müdürlüklerinde cep telefonu yasaklandı

Tapu sicil müdürlüklerinde personelin hizmet binası içerisinde cep telefonu kullanmasının `sakıncalı' olduğu kararlaştırıldı

Tapu Sicil ve

Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlükleri hizmet binası onarılacak!

Aydın İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlükleri hizmet binası onarım ve tadilat işlerini yaptıracak

Kocaeli de Tapu Sicil

Kocaeli'de Tapu Sicil Müdürü gözaltına alındı!

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, Tapu Sicil Müdürü göz altına alındı


Tapu Sicil Tüzüğü

Tapu Sicil

Tapu mevzuatı nedir?

Tapu işlemlerini ve tapu dairelerinin işleyişini ilgilendiren kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge gibi metinler tapu mevzuatını oluşturuyor. Tapu mevzuatı kapsamında; Medeni Kanun, Tapu Kanunu, Tapu Sicil Tüzüğü gibi yasal hükümler yer alıyor.


TAPU KANUNU

Kanun Numarası : 2644

Kabul Tarihi : 22/12/1934

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/12/1934 Sayı : 2892

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 16 Sayfa : 312


Madde 1 – Gayrimenkullerin tescilinde o gayrimenkul Devlete ait ise bulunduğu yerdeki en büyük mal memuru, hususi idareye ait ise vali, evkafa ait ise evkaf müdürü veya memuru, belediyeye ait ise belediye reisi, köye ait ise muhtar ve mahsus kanunla teşekkül etmiş diğer hükmi şahıslara ait ise bunların kanuni mümessilleri salahiyetlidirler. Bu mümessillerin salahiyetlerini kullanma şeklini gösteren kanunlar hükmü...


bilge özdemir hilmi ışıkören
© 2007 - 2014 Emlak Kulisi Tüm Hakları Saklıdır.
Emlakkulisi.com dış bağlantılardaki sitelerin içeriğinden sorumlu değildir.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.. Rss