tapu tescil davası ve tapu iptali


tapu tescil davası ve tapu iptali

tapu tescil davası


Tapu iptali ve tapu tescil davası!


Tapu iptali ve tapu tescil davası açmak için öncelikli olarak bir dilekçe yazmak gerekiyor. Ancak bu tür davalar biraz masraflı olacağından davayı açmadan önce gerekli araştırmaları yapmak önem arz ediyor. Özellikle doğru yere ve doğru kişiye dava açıldığından emin olunmalı.


Tapu tescil davası için Kadastro Müdürlüğü'ne müracaat edip harç yatırılıyor veya özel kuruluş ve kişilere başvurarak bir kadastro elemanının taşınmazın başına götürülerek pafta uygulaması yaptırmak gerekiyor. Bu uygulama ile saptanan parselin tapu kayıt bilgilerini tespit ederek kimin adına tapuda kayıtlı olduğunun saptanması doğru olur. Davaya konu olan taşınmazın değerinin mutlaka dilekçede belirtilmesi gerekiyor. Tapu tescil davası Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılıyor. Taşınmaz ile ilgili davalarda yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi olmalıdır.


Dava dilekçesine elde edilen tüm...