tapuda bağımsız bölüm nedir


tapuda bağımsız bölüm nedir

tapuda bağımsız bölüm

Binamızda alt katlarda dükkan, üst katlarda meskenler var. Tapuda alt katlardan biri için işyeri denilmemiş de `market´ denilmiş. Ancak işyeri market değil eczane yapmak istiyor. Bunu yapabilir mi?  L.Y.

Bir bağımsız bölümün vasfının ne olduğu tapu kaydında yazılıdır. Bağımsız bölümler mesken, işyeri, depo vs. olarak tescil edilebilir. Ancak bir meslek kolu olarak tescilin yapılmaması lazım, zira bunlar genel kavramlar olarak geçirilir. Örneğin mesken denilir de aile meskeni denilmez. Mesken herkesin oturabileceği konuttur. Dolayısı ile işyeri için de aynı şey düşünülmeli. Market genel anlamda işyerini ifade eder, dolayısı ile bu yer işyeri olarak tescil edilmeliydi. Ancak bugün `market´ olarak tescil edilmiş. Peki marketten başka bir iş yapılamayacak mı? Benim hukuk anlayışıma göre yapılır, bunu `işyeri´ olarak düşünmek ve eczane olarak açılmasını...