tarlanın arsa olması


tarlanın arsa olması

tarlanın arsa

Tarlaya imar izni nasıl alınır?

Tarla, tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası olarak tanımlanıyor. Vasfı tarla olan bölgelerde yapılaşmaya izin verilmiyor. Peki, yapılaşmanın sağlanabilmesi için tarlaya imar izni nasıl alınır?


Tarla imar izni..

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde 01 Haziran 2013 tarih 28664 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan  yönetmelik ile yapılan değişikliklere göre; Bir adada ifraz yapılmak suretiyle yola cephesi bulunmayan parsel oluşturulamıyor. 


Yola cephesi olmayan parsellerin bulunduğu adalarda yola cephesi bulunmayan parsele yola cephe sağlamaya yönelik düzenleme yapılmaksızın bu parsele ve sınırı bulunan diğer parsellere ruhsat düzenlenemez. Kanunun 18 inci maddesinin uygulanamadığı hallerde yola cephesi bulunan parsellerden herhangi biri ile tevhid edilmesi mecburidir. 


Parsellerin maliklerinin kendi aralarında anlaşamadığı hallerde bu alanlarda plana ve yapılaşmamış olup olmadığına göre müsait olan parsellerle resen tevhid...