Taşınmaz haczi ne zaman düşer


Taşınmaz haczi ne zaman düşer

Taşınmaz haczi ne

Taşınmaz haczi kaç yılda düşer?

Haciz, borçlunun borcunu ödememesi halinde borçluya uygulanan; alacaklı kimsenin alacağı borcunun tahsilini alma yollarından biri olarak nitelendiriliyor. Taşınmaz mallara konulan hacizler bazı durumlarda yasal olarak düşüyor. Peki, taşınmaz haczi kaç yılda düşer? Taşınmaz haczi nasıl düşer?


İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre, kişi, icra takibine konu olan borcu tamamen ödediği takdirde, bu ceza düşer. Ayrıca, haciz konusu olan mallar için satış talebi gelmediği takdirde haciz düşmüş sayılıyor.


- Haczedilen menkul malın satışı 1 yıl içince talep edilmiyorsa,

- Haczedilen gayrimenkul malın ise satışı 2 yıl içinde talep edilmiyorsa haciz işlemi kanuna göre kendiliğinden düşmüş oluyor.


Ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmiş ise itirazı kaldırıldıktan sonra mal beyanını beklemeksizin 

alacaklı haciz konmasını isteyebilir. 


Haciz istemek hakkı ne zaman düşer?

Haciz istemek...