Taşınmaz haczi ne

Taşınmaz haczi ne zaman düşer

Haciz, borçlunun borcunu ödememesi halinde borçluya uygulanan; alacaklı kimsenin alacağı borcunun tahsilini alma yollarından biri olarak nitelendiriliyor. Peki, kanunen taşınmaz haczi kaç yılda düşer? İşte yanıtı...

Taşınır ve taşınmaz

Taşınır ve taşınmaz malların haczi!

Borçlunun taşınır malları ile taşınmazlarından ve alacak ve haklarından alacaklının bütün alacaklarına yetecek miktarı haczolunuyor. İşte kanunda yer alan taşınır ve taşınmaz malların haczi esasları...

Taşınmaz mal

Taşınmaz mal haczi!

Taşınmaz mal haczi ile ilgili esaslar, İcra ve İflas Kanunu kapsamında yer alıyor. Kanuna göre, taşınmazın haczi ile tasarruf hakkı Medeni Kanunun 920 nci maddesi anlamında tahdide uğruyor...

Taşınmaz ne

Taşınmaz ne demektir?

Gayrimenkul olarak da bilinen taşınmaz ne demektir, taşınmaz ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Kadastro müdürlüğü ne

Kadastro müdürlüğü ne iş yapar?

Mülkiyet haklarının korunması, kişi ve kurumların sahip olduğu taşınmaz malların değerinin belirlenmesi gibi amaçlara sahip kadastro müdürlüğü ne iş yapar?

İştirak halinde mülkiyet

İştirak halinde mülkiyet ne demektir?

Birden çok kişinin bir taşınmaz mal üzerinde pay oranları açıkça gösterilmeden malik olmaları durumunda iştirak halinde mülkiyet söz konusu olur. İştirak halinde mülkiyet ne demektir, ayrıntıları...

Cebri satış ne

Cebri satış ne demektir?

Üzerinde haciz veya ipotek kaydı bulunan borçluya ait taşınmaz malın borcu tahsil amacıyla yapılan cebri satış ne demektir, detayları...

Tarsus ta 53 milyon

Tarsus'ta 53 milyon 745 bin TL'ye 32 adet satılık taşınmaz!

Tarsun Belediyesi'ne ait farklı semtlerde bulunan 17 adet taşınmaz ile, Toptancı Sebze Hali içerisinde bulunan 15 adet taşınmaz toplam 53 milyon 745 bin TL'ye kapalı teklif usulü ile satılıyor...

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi taşınmaz satacak

Sümer Holding ve Devlet Malzeme Ofisi'ne ait toplam 7 taşınmaz özelleştirilecek


Taşınmaz haczi ne zaman düşer

Taşınmaz haczi ne

Taşınmaz haczi kaç yılda düşer?

Haciz, borçlunun borcunu ödememesi halinde borçluya uygulanan; alacaklı kimsenin alacağı borcunun tahsilini alma yollarından biri olarak nitelendiriliyor. Taşınmaz mallara konulan hacizler bazı durumlarda yasal olarak düşüyor. Peki, taşınmaz haczi kaç yılda düşer? Taşınmaz haczi nasıl düşer?


İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre, kişi, icra takibine konu olan borcu tamamen ödediği takdirde, bu ceza düşer. Ayrıca, haciz konusu olan mallar için satış talebi gelmediği takdirde haciz düşmüş sayılıyor.


- Haczedilen menkul malın satışı 1 yıl içince talep edilmiyorsa,

- Haczedilen gayrimenkul malın ise satışı 2 yıl içinde talep edilmiyorsa haciz işlemi kanuna göre kendiliğinden düşmüş oluyor.


Ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmiş ise itirazı kaldırıldıktan sonra mal beyanını beklemeksizin 

alacaklı haciz konmasını isteyebilir. 


Haciz istemek hakkı ne zaman düşer?

Haciz istemek...


bilge özdemir hilmi ışıkören
© 2007 - 2014 Emlak Kulisi Tüm Hakları Saklıdır.
Emlakkulisi.com dış bağlantılardaki sitelerin içeriğinden sorumlu değildir.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.. Rss