X Reklamı Kapat

X Reklamı Aç

Taşınmaz mal zilyetliğine

Taşınmaz mal zilyetliğine yapılan tecavüzlerin önlenmesi

Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik 18 Haziran 2011 tarihinde 27968 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı...

Taşınmaz mallara yapılan

Taşınmaz mallara yapılan tecavüzlerin önlenmesi hakkında yönetmelik!

31 Temmuz 1985 yılında 18828 sayısı ile Resmi Gazete'de yayımlanan Taşınmaz mallara yapılan tecavüzlerin önlenmesi hakkında kanunun uygulama şekli ve esaslarına dair yönetmelik için haberimizi inceleyebilirsiniz...

Taşınmaz mal

Taşınmaz mal haczi!

Taşınmaz mal haczi ile ilgili esaslar, İcra ve İflas Kanunu kapsamında yer alıyor. Kanuna göre, taşınmazın haczi ile tasarruf hakkı Medeni Kanunun 920 nci maddesi anlamında tahdide uğruyor...

İhvan liderlerinin

İhvan liderlerinin taşınmaz mal varlıklarına ihtiyati tedbir!

Mısır 'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı 'nın (İhvan) lider kadrosundan 115 kişinin taşınır, taşınmaz mal varlıkları ile tüm banka hesaplarına yönelik ihtiyati tedbir kararı alındığı bildirildi.

Gayrimenkulün fuzuli

Gayrimenkulün fuzuli işgali!

Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmelik'te de geçen Gayrimenkulün fuzuli işgali konusu hakkında detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor..

Devlete ait taşınmaz

Devlete ait taşınmaz mal kira şartnamesi!

Devlete Ait Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği kapsamında yer alan hükümlere göre, devlete ait taşınmaz malların kiralanmasında kira şartnamesi düzenleniyor...

Türkiye Elektrik İletim

Türkiye Elektrik İletim Müdürlüğü Taşınmaz Mal Kiraya Verme Yönetmeliği!

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. taşınmazlarının kiraya verilmesiyle ilgili esasları düzenleyen Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mal Kiraya Verme Yönetmeliği 23 Kasım 2006 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı...

Taşınmaz Mal Zilyetliğine

Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Yönetmeliği!

Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik 18 Haziran 2011 tarihinde 27968 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı...

Taşınmazların takibi elektronik

Taşınmazların takibi elektronik ortamda yapılabilecek

Taşınmaz mal zilyetliğine tecavüzlerin önlenmesine ilişkin başvurular elektronik ortamda da yapılabilecek

KKTC Taşınmaz Mal

KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu'na tazminat ve iade için başvurular sürüyor

KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu, son günlerde iki Rum başvurusunu daha anlaşmayla sonuçlandırdı


Taşınmaz mal zilyetliğine yapılan tecavüzlerin önlenmesi

Taşınmaz mal zilyetliğine

Yönetmelik!


Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik


MADDE 1 — 31/7/1985 tarihli ve 18828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 42 nci maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki iki fıkra ilave edilmiştir.


“Zilyede teslim edilecek taşınmaz mal kilitli veya kapalı ise, açılması zorunludur.

İnfaz mahallinde hazır bulunan mütecaviz veya vekilinden, bunlar yoksa aile efradından veya işçilerinden reşit olan kişilerden taşınmaz malı açması istenir, gerekirse zorla açtırılır. Bunların mümkün olmaması halinde, infaz memuru tarafından tutanağa geçirilmek suretiyle kilit ve her türlü tertibin kırılarak açtırılması temin edilir.”


MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (i)bendinden sonra gelmek üzere...


bilge özdemir hilmi ışıkören
© 2007 - 2014 Emlak Kulisi Tüm Hakları Saklıdır.
Emlakkulisi.com dış bağlantılardaki sitelerin içeriğinden sorumlu değildir.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.. Rss