Taşınmaz rehni

 • Taşınmaz
  Taşınmaz rehni
  2013-09-03 11:28:48
  Türk Medeni Hukukunda taşınmaz rehni ipotek hususuna ilişkin hangi maddelere yer veriliyor? Taşınmaz rehni ile ilgili yasal düzenlemelere göre taşınmaz rehni nasıl kuruluyor? İşte yanıtı...
 • Taşınmaz rehni
  Taşınmaz rehni çeşitleri!
  2013-09-03 10:57:44
  Taşınmaz rehni hangi hallerde kurulabiliyor? Taşınmaz rehni çeşitleri nelerdir? Taşınmaz rehni türleri ve taşınmaz rehninde güvence altına alınacak ana para ile faiz hükümleri bu haberde...
 • Taşınmaz rehni
  Taşınmaz rehni nedir?
  2013-09-03 10:33:07
  İpotek, ipotekli borç senedi veya irat senedi şeklinde kurulabilen taşınmaz rehni nedir? Taşınmaz rehni ile ilgili yasal hükümlere yer verilen Türk Medeni Kanunu maddelerine göre, taşınmaz rehni nasıl kurulur?
 • Gayrimenkul rehni nasıl
  Gayrimenkul rehni nasıl yapılır?
  2014-09-06 10:56:43
  Gayrimenkul rehni, ancak ipotek, ipotekli borç senedi veya irat senedi şeklinde kurulabiliyor. Taşınmaz tek ise gayrimenkul rehni nasıl yapılır? Taşınmaz birden çok ise gayrimenkul rehni nasıl yapılır?
 • Ev sahibinin rehin
  Ev sahibinin rehin hakkı!
  2014-07-15 09:56:59
  Medeni Kanun kapsamında yer alan sınırlı ayni haklardan birisi de "rehin hakkı" olarak karşımıza çıkıyor. Taşınmaz rehni, miktarı Türk parası ile gösterilen belli bir alacak için kurulabiliyor. Peki, ev sahibinin rehin hakkı var mıdır?
 • Rehin hakkı hangi
  Rehin hakkı hangi taşınmazlar üzerinde kurulabilir?
  2014-05-14 14:46:51
  Taşınmaz rehni, ancak ipotek, ipotekli borç senedi veya irat senedi şeklinde kurulabiliyor. Taşınmaz rehni, miktarı Türk parası ile gösterilen belli bir alacak için kurulabiliyor. Peki, rehin hakkı hangi taşınmazlar üzerinde kurulabilir?
 • Taşınmaz rehni paraya
  Taşınmaz rehni paraya nasıl çevrilir?
  2014-05-14 14:34:19
  Taşınmaz rehni; hukuken alacağın temini için, borç ödenmezse, alacaklıya söz konusu taşınmazı sattırıp, satış değerinden alacağını öncelikle temin etme hakkı veriyor. Peki, taşınmaz rehni paraya nasıl çevrilir?
 • Taşınmaz rehni
  Taşınmaz rehni zamanaşımı!
  2014-05-14 14:20:44
  Taşınmaz rehni, tescilin terkini veya taşınmazın tamamen yok olmasıyla sona erer. Kamulaştırmaya ilişkin kanun hükümleri saklıdır. Peki, taşınmaz rehni zaman aşımı var mıdır? İşte yanıtı..
 • Taşınmaz rehni nasıl
  Taşınmaz rehni nasıl kurulur?
  2014-05-14 14:10:16
  Taşınmaz rehni; alacağın temini için, borç ödenmezse, alacaklıya söz konusu taşınmazı sattırıp, satış değerinden alacağını öncelikle temin etme hakkı veriyor. Peki, taşınmaz rehni nasıl kurulur?
 • Taşınmaz rehni
  Taşınmaz rehni kanunu!
  2014-01-28 11:39:04
  Taşınmaz rehni kanunu hükümlerine göre taşınmaz rehin hakkı, ancak tapuya kayıtlı taşınmazlar üzerinde kurulabiliyor. Bölünen taşınmazın parselleri tapu kütüğüne ayrı ayrı kaydedilmedikçe rehne konu olamıyor...
 • Taşınmaz rehninin paraya
  Taşınmaz rehninin paraya çevrilmesi!
  2013-09-03 12:01:39
  Taşınmaz rehnine konu olan borcun ödenmemesi halinde, alacaklı taşınmaz rehni paraya çevirip, borcun tahsilini isteyebilme hakkına sahip. Buna göre taşınmaz rehni nasıl paraya çevrilir? İşte taşınmaz rehninin paraya çevrilmesi...
 • Türk Medeni Hukukunda
  Türk Medeni Hukukunda taşınmaz rehni ipotek!
  2013-09-03 11:28:48
  Türk Medeni Hukukunda taşınmaz rehni ipotek hususuna ilişkin hangi maddelere yer veriliyor? Taşınmaz rehni ile ilgili yasal düzenlemelere göre taşınmaz rehni nasıl kuruluyor? İşte yanıtı...
 • Taşınmaz rehni
  Taşınmaz rehni çeşitleri!
  2013-09-03 10:57:44
  Taşınmaz rehni hangi hallerde kurulabiliyor? Taşınmaz rehni çeşitleri nelerdir? Taşınmaz rehni türleri ve taşınmaz rehninde güvence altına alınacak ana para ile faiz hükümleri bu haberde...
 • Taşınmaz rehni
  Taşınmaz rehni nedir?
  2013-09-03 10:33:07
  İpotek, ipotekli borç senedi veya irat senedi şeklinde kurulabilen taşınmaz rehni nedir? Taşınmaz rehni ile ilgili yasal hükümlere yer verilen Türk Medeni Kanunu maddelerine göre, taşınmaz rehni nasıl kurulur?
 • Başbakanlık Özelleştirme İdaresi
  Başbakanlık Özelleştirme İdaresi taşınmaz satacak
  2008-06-06 16:01:00
  Sümer Holding ve Devlet Malzeme Ofisi'ne ait toplam 7 taşınmaz özelleştirilecek
 • Tokat Belediyesi taşınmaz
  Tokat Belediyesi taşınmaz satacak
  2008-06-03 13:12:00
  Tokat Belediyesi tarafından 1.901 metrekare alana sahip taşınmaz satışa çıkarıldı.

Taşınmaz rehni

Taşınmaz

Türk Medeni Hukukunda taşınmaz rehni ipotek!

Türk Medeni Kanununa göre, taşınmaz rehni ancak ipotek, ipotekli borç senedi veya irat senedi şeklinde kurulabiliyor. Tapu kütüğüne tescil ile kurulabilen taşınmaz rehni, taşınmazın birden çok kişiye ait olması durumunda, paydaş kendi payını rehnedebiliyor.


Pay üzerinde rehin kurulduktan sonra paydaşlar malın tamamını rehnedemezler ve ayrıca elbirliği mülkiyetine tabi olan taşınmaz, ancak bütün olarak ve maliklerin tamamı adına rehnolunabiliyor.


Taşınmaz rehninin kurulmasına ilişkin sözleşmenin geçerliliği, resmî şekilde yapılmış olmasına bağlı oluyor.


Türk Medeni Hukukunda taşınmaz rehni, taşınmazı bütünleyici parçaları ve eklentileri ile birlikte yükümlü kılıyor.


Rehnin kuruluşu sırasında makine, otel döşeme eşyası gibi açıkça eklenti olarak gösterilen ve tapu kütüğünde beyanlar sütununa yazılan şeyler, kanuna göre bu nitelikte olamayacakları ispat edilmedikçe eklenti sayılıyor.


"Taşınmaz rehni ne demek?, Taşınmaz rehni çeşitleri...