Taşınmaz rehni

Taşınmaz rehni

Taşınmaz

Türk Medeni Hukukunda taşınmaz rehni ipotek!

Türk Medeni Kanununa göre, taşınmaz rehni ancak ipotek, ipotekli borç senedi veya irat senedi şeklinde kurulabiliyor. Tapu kütüğüne tescil ile kurulabilen taşınmaz rehni, taşınmazın birden çok kişiye ait olması durumunda, paydaş kendi payını rehnedebiliyor.


Pay üzerinde rehin kurulduktan sonra paydaşlar malın tamamını rehnedemezler ve ayrıca elbirliği mülkiyetine tabi olan taşınmaz, ancak bütün olarak ve maliklerin tamamı adına rehnolunabiliyor.


Taşınmaz rehninin kurulmasına ilişkin sözleşmenin geçerliliği, resmî şekilde yapılmış olmasına bağlı oluyor.


Türk Medeni Hukukunda taşınmaz rehni, taşınmazı bütünleyici parçaları ve eklentileri ile birlikte yükümlü kılıyor.


Rehnin kuruluşu sırasında makine, otel döşeme eşyası gibi açıkça eklenti olarak gösterilen ve tapu kütüğünde beyanlar sütununa yazılan şeyler, kanuna göre bu nitelikte olamayacakları ispat edilmedikçe eklenti sayılıyor.


"Taşınmaz rehni ne demek?, Taşınmaz rehni çeşitleri...