Taşınmaz yükü nedir

 • Taşınmaz yükü
  Taşınmaz yükü nedir
  2014-05-16 16:55:19
  Taşınmaz yükü, bir taşınmazın malikini yalnız o taşınmazla sorumlu olmak üzere diğer bir kimseye bir şey vermek veya yapmakla yükümlü kılar. İşte Medeni Hukuk taşınmaz yükü yasal esasları...
 • Taşınmaz yükünün sona
  Taşınmaz yükünün sona ermesi!
  2013-12-04 15:42:08
  Taşınmaz yükü, bir taşınmazın malikini yalnız o taşınmazla sorumlu olmak üzere diğer bir kimseye bir şey vermek veya yapmakla yükümlü kılıyor. Peki taşınmaz yükü nasıl sona erer?
 • Taşınmaz yükü
  Taşınmaz yükü örneği!
  2013-09-03 09:48:38
  Borçlusuna kişisel bir borç yüklemeyen, bunun yerine taşınmazı yükümlülük altına sokan taşınmaz yükü, bir kişi veya taşınmaz lehine kurulabiliyor. İşte konu ile ilgili bilgiler ve taşınmaz yükü örneği...
 • Taşınmaz yükü
  Taşınmaz yükü konusu!
  2013-09-03 09:24:33
  Türk Medeni Kanunu kapsamında Üçüncü ayırımda sınırları çizilen taşınmaz yükü konusu nedir? Taşınmaz yükü nasıl kurulur? İşte kanun kapsamında yer alan taşınmaz yükü yasal hükümleri...
 • Taşınmaz yükü
  Taşınmaz yükü nedir?
  2013-09-03 08:40:15
  Türk Medeni Kanunu kapsamında Taşınmaz yükü ile ilgili hükümlere Üçüncü Ayırım'da madde 839 ile madde 849 arasında yer veriliyor. Kanuna göre, Taşınmaz yükü, bir taşınmazın malikini yalnız o taşınmazla sorumlu kılıyor...
 • Taşınmaz yükü nasıl
  Taşınmaz yükü nasıl kurulur?
  2014-05-16 17:18:18
  Taşınmaz yükü, bir taşınmazın malikini yalnız o taşınmazla sorumlu olmak üzere diğer bir kimseye bir şey vermek veya yapmakla yükümlü kılan bir yüktür. Peki, taşınmaz yükü nasıl kurulur?
 • Taşınmaz mal yükü
  Taşınmaz mal yükü zamanaşımına tabi midir?
  2014-05-16 17:07:50
  Taşınmaz yükü, bir taşınmazın malikini yalnız o taşınmazla sorumlu olmak üzere diğer bir kimseye bir şey vermek veya yapmakla yükümlü kılar. Peki, taşınmaz mal yükü zamanaşımına tabi midir? İşte yanıtı..
 • Medeni Hukuk taşınmaz
  Medeni Hukuk taşınmaz yükü!
  2014-05-16 16:55:19
  Taşınmaz yükü, bir taşınmazın malikini yalnız o taşınmazla sorumlu olmak üzere diğer bir kimseye bir şey vermek veya yapmakla yükümlü kılar. İşte Medeni Hukuk taşınmaz yükü yasal esasları...
 • Koşullu taşınmaz
  Koşullu taşınmaz satışı!
  2013-12-12 10:07:08
  Koşullu taşınmaz satışı ile ilgili esaslar Türk Borçlar Kanunu kapsamında yer alıyor. Buna göre, koşullu taşınmaz satışı nedir? Koşullu taşınmaz satışı nasıl yapılır? İşte yanıtı...
 • Taşınmaz yükünün sona
  Taşınmaz yükünün sona ermesi!
  2013-12-04 15:42:08
  Taşınmaz yükü, bir taşınmazın malikini yalnız o taşınmazla sorumlu olmak üzere diğer bir kimseye bir şey vermek veya yapmakla yükümlü kılıyor. Peki taşınmaz yükü nasıl sona erer?
 • Sınırlı ayni haklar
  Sınırlı ayni haklar taşınmaz yükü!
  2013-10-20 00:08:00
  Sınırlı ayni haklar taşınmaz yükü nedir? Taşınmaz yükünün Medeni Kanun'daki yeri nedir? Sınırlı ayni hakların çeşitlerinden olan taşınmaz yükü hakkında merak ettiklerinizi haberimizin devamında bulabilirsiniz..
 • Taşınmaz lehine irtifak
  Taşınmaz lehine irtifak hakkı nedir?
  2013-09-03 14:56:34
  Sınırlı Ayni Haklar kapsamında yer alan taşınmaz lehine irtifak hakkı nedir? Taşınmaz lehine irtifak hakkı nasıl kuruluyor? Taşınmaz lehine irtifak hakkı nasıl son buluyor? İşte yanıtı...
 • Taşınmaz rehni
  Taşınmaz rehni nedir?
  2013-09-03 10:33:07
  İpotek, ipotekli borç senedi veya irat senedi şeklinde kurulabilen taşınmaz rehni nedir? Taşınmaz rehni ile ilgili yasal hükümlere yer verilen Türk Medeni Kanunu maddelerine göre, taşınmaz rehni nasıl kurulur?
 • Taşınmaz yükü nasıl
  Taşınmaz yükü nasıl sona erer?
  2013-09-03 10:07:18
  Bir taşınmazın malikini yalnız o taşınmazla sorumlu olmak üzere diğer bir kimseye bir şey vermek veya yapmakla yükümlü kılan taşınmaz yükü nasıl sona erer? İşte kanun kapsamında yer alan maddeler...
 • Taşınmaz yükü
  Taşınmaz yükü örneği!
  2013-09-03 09:48:38
  Borçlusuna kişisel bir borç yüklemeyen, bunun yerine taşınmazı yükümlülük altına sokan taşınmaz yükü, bir kişi veya taşınmaz lehine kurulabiliyor. İşte konu ile ilgili bilgiler ve taşınmaz yükü örneği...
 • Taşınmaz yükü
  Taşınmaz yükü konusu!
  2013-09-03 09:24:33
  Türk Medeni Kanunu kapsamında Üçüncü ayırımda sınırları çizilen taşınmaz yükü konusu nedir? Taşınmaz yükü nasıl kurulur? İşte kanun kapsamında yer alan taşınmaz yükü yasal hükümleri...
 • Taşınmaz yükü
  Taşınmaz yükü nedir?
  2013-09-03 08:40:15
  Türk Medeni Kanunu kapsamında Taşınmaz yükü ile ilgili hükümlere Üçüncü Ayırım'da madde 839 ile madde 849 arasında yer veriliyor. Kanuna göre, Taşınmaz yükü, bir taşınmazın malikini yalnız o taşınmazla sorumlu kılıyor...
 • Taşınmaz
  Taşınmaz nedir?
  2013-04-18 09:33:10
  Arsa, arazi, bina, apartman, iş yeri, konut, villa gibi mülkler, taşınmaz olarak nitelendiriliyor. Peki taşınmaz nedir, detayları...

Taşınmaz yükü nedir

Taşınmaz yükü

Medeni Hukuk taşınmaz yükü!

Medeni Kanun gereğince; Taşınmaz yükü, bir taşınmazın malikini yalnız o taşınmazla sorumlu olmak üzere diğer bir kimseye bir şey vermek veya yapmakla yükümlü kılar.


Hak sahibi olarak, bir başka taşınmazın maliki de gösterilebilir.

İrat senedi ve kamu hukukuna ilişkin taşınmaz yükleri saklı kalmak kaydıyla, taşınmaz yükünün konusu ancak yüklü taşınmazın ekonomik niteliğinden doğan veya yararlanan taşınmazın ekonomik ihtiyaçlarını karşılayan bir edim olabilir.


B. Kurulması ve sona ermesi

I. Kurulması

1. Tescil ve kazanma

MADDE 840.- Taşınmaz yükünün kurulması için tapu kütüğüne tescil şarttır.


Tescilde, taşınmaz yükünün değeri olarak Türk parası veya yabancı para ile belirlenmiş bir miktar gösterilir. Dönemsel edimlerde sicilde gösterilecek miktar, aksi kararlaştırılmış değilse, yıllık edimlerin yirmi katıdır.


Aksine bir hüküm yoksa, taşınmaz yükünün kazanılmasında ve tescilinde taşınmaz mülkiyetine ilişkin hükümler uygulanır.


2....