tcdd arsa satışı anayasa karar


tcdd arsa satışı anayasa karar

tcdd arsa satışı

Anayasa Mahkemesi, özelleştirme kapsamına alınan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğüne ait taşınmazların satış veya devrine TCDD yönetim kurulunun yetkili olduğuna ilişkin 5335 sayılı kanunun ilgili hükmünü oy birliğiyle iptal etti.

5335 sayılı kanunun 32. maddesinin birinci fıkrasını oy birliğiyle iptal eden yüksek mahkemenin gerekçesinde, itiraz konusu kuralda taşınmazların satış veya devrine TCDD yönetim kurulunun yetkili olduğunun belirtildiği kaydedildi. Anayasanın 'Devletleştirme ve özelleştirme' başlıklı 47. maddesinin üçüncü fıkrasında 'Devletin, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan işletme ve varlıkların özelleştirilmesine ilişkin esas ve usuller kanunla gösterilir' denildiği anımsatılan gerekçede,
özelleştirme uygulamalarında esas ve usullerin yasada düzenlenmesi gerektiğinin açık olduğu ifade edildi.

Gerekçede, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun 'da özelleştirmenin esas ve usullerinin...