tebligat ne demek

tebligat ne demek

tebligat ne

Tebligat nedir?

Tebligat, bilgilendirme amaçlı hazırlanan belgelere deniyor. Tebligatlar kapsamında çalışma alanı sınırının belirlenmesinden önce ve sonrasında yapılacak bilgilendirme yazılarını içeriyor.


Tebligat tutanağı

Çalışma alanı sınırları belirlenirken hazır bulunan veya bulunamayan ilgililere tebligatla bilgi veriliyor. Bunun için kadastro teknisyenlerince tebligat tutanakları hazırlanıyor.


Tebligat tutanaklarının hazırlanması

Çalışma alanı sınırının tespiti sırasında hazır bulunmadıkları için gıyaplarında işlem yapılan belediye başkanlıkları ile köy veya mahalle muhtarlıklarına, çalışma alanı krokisinin örneği, gönderilecek bir yazı ile hazır bulunanlara ise orada bir tutanakla tebliğ ediliyor.


Köy veya mahalle muhtarlıklarında ilan ettirilen tebliğ veya ilanlarda, tebliğ ve ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde kadastro müdürlüğüne itiraz edebilecekleri de yer alıyor.


Tebligat tutanağı neden gönderilir?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi tebligatlar, bir iş hakkında ilgilisini bilgilendirmek amaçlı, hukuki durum hakkında bilgi vermek için gönderiliyor.


Tebligat tutanaklarının onaylanması

Çalışma...