tefe tüfe oranları 2014


tefe tüfe oranları 2014

tefe tüfe oranları

2014 TEFE-TÜFE oranı kira hesaplama!

TÜFE, hanehalklarının tüketimine yönelik mal ve hizmet fiyatlarının zaman içindeki değişimini ölçüyor. TÜFE'nin temel amacı; piyasada tüketime konu olan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimi ölçerek enflasyon oranını hesaplamaktır.


Bu amaca yönelik olarak hanehalklarının, yabancı ziyaretçilerin ve kurumsal nüfusun yurtiçinde yaptığı tüm nihai parasal tüketim harcamaları dikkate alınmıştır. 


4 Şubat 2011 tarihine kadar kira artış oranları da bu enflasyon rakamları baz alınarak yapılıyordu. Ancak 4 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Borçlar Kanunu'na göre kira artış oranı ÜFE oranlarına bağlandı.


Kira artış oranlarının bağlandığı ÜFE ise; Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekonomide üretim sürecinde girdi olarak kullanılan maddelerin fiyatlarındaki değişimleri toptancı aşamasında ölçen endeks olarak tanımlanıyor.


Bu demek oluyor ki; Yıllık kira artışı TEFE-TÜFE oranlarına bakılarak değil, ÜFE oranlarına bakılarak...