Tekfen Azerbaycan projeleri


Tekfen Azerbaycan projeleri

Tekfen Azerbaycan

Tekfen İnşaat tarafından yapılan açıklama şöyle;


Bağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.'nin (Tekfen İnşaat) içinde bulunduğu ATA Konsorsiyumu (AMEC - Tekfen - Azfen), Azerbaycan'da gerçekleştirilen Şah Deniz 2. Faz yatırımları kapsamında BP Exploration (Shah Deniz) Ltd. ile imzaladığı sözleşme ile toplam ağırlığı 26.442 ton olacak olan iki adet offshore platformun ve bunlara ilişkin bağlantı köprüsünün imalat, yapım ve teslim işlerini üstlenmiştir. İşin yapım süresi, sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 42 ay olarak öngörülmüştür. Projenin toplam bütçesi yaklaşık 975 milyon Amerikan Doları olup, Azfen şirketindeki ortaklık payı ile beraber Tekfen İnşaat'ın projedeki toplam payı yaklaşık 496  milyon Amerikan...