toki devir sözleşmesi örneği


toki devir sözleşmesi örneği

toki devir sözleşmesi

Toplu Konut idaresi, Hazine 'den yardım almadan bu amacını gerçekleştirebilmek için, üst gelir grubuna yönelik projelerin inşa edileceği arsalarını, hasılat paylaşımı yöntemi ile, müteahhitlere satmaktadır. Satılan konutların parası, TOKİ 'nin hesabına yatırılmakta, müteahhitlere proje tamamlandıkça ödeme yapılmaktadır .Kurum alıcılara, inşaatın zamanında bitirilmemesi halinde konutları kendisinin tamamlayacağı garantisini vermektedir.

Satış Prosedürü
TOKİ konutlarının satışı, taraflarca önceden matbu şekilde hazırlanmış 'Gayrimenkul Satış Sözleşmesi' isimli belgenin, TOKİ'nin yetkilendirdiği   banka ile alıcı tarafından imzalanması ile gerçekleşmektedir.
İmzalanan belge 'Gayrimenkul Satış Sözleşmesi' adı taşısa da, aslında satış vaadidir. Tapu sicil müdürleri veya noterlerde yapılmadığından bu sözleşmenin geçerliliği tartışılabilirse de, ödemeler başladıktan sonra şekle aykırılığın ileri sürülmesi, yargı kararları ile hakkın açıkça kötüye kullanılması sayıldığından, sözleşmenin noterde yapılmamasından kaynaklanan bir geçersizlik hali söz konusu...