toki restorasyon kredi


toki restorasyon kredi

toki restorasyon

TOKİ restorasyon kredisi nedir?

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda yer alan "2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca verilecek kredilerin en az %10’u tescilli taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonu işlemlerine ilişkin başvurularda kullandırılır. Bu kapsamdaki öncelikli projeler Bakanlık ile Toplu Konut İdaresi başkanlığı’nca müştereken belirlenir" hükmü gereğince, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli tescilli taşınmaz kültür varlıklarının; bakımı, onarımı ve restorasyonu için Toplu Konut İdaresi tarafından kredi verilebiliyor.


TOKİ restorasyon kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Krediden yararlanarak mülkiyetindeki tescilli taşınmaz kültür varlığının bakım, onarım ve restorasyonunu yaptırmak isteyen gayrımenkul sahibi Toplu Konut İdaresi’ne yazılı olarak başvuruda bulunur. Başvuru sırasında aşağıdaki döküman ve bilgilerin bulunması zorunludur.


Dilekçe (İkametgah adresi, cep ve diğer telefonlar, varsa e-posta adresi yazılacaktır.)


Onarılacak eserin Taşınmaz Kültür ve...