toprak tapusu nedir

 • toprak tapusu
  toprak tapusu nedir
  2013-09-05 00:32:45
  Hisseli arsa, mülkiyetin birden çok sahibi olması durumuna deniyor. Hisseli arsa satışında hissedarların biri arsayı satışa çıkarması halinde diğer hissedarların öncelikli satın alma hakkı bulunuyor...
 • Toprak hisseli tapu
  Toprak hisseli tapu nedir?
  2013-09-03 23:05:23
  Toprak hisseli tapu nedir?: Toprak hisseli tapu birçok yapının satışında söz konusu olabiliyor. İnşaatı tamamlanmayan bir yapıdan gayrimenkul alınmak istendiğinde toprak hisseli tapu ile o gayrimenkulün sahibi olunabiliyor...
 • Tapu senedi
  Tapu senedi renkleri!
  2013-09-03 03:04:00
  Pembe ve mavi renklere sahip olan tapu senedi renkleri ile tapunun hangi durumda verildiği anlaşılabiliyor. Tapu senedi mülkün ada, pafta, parsel, intikal bedeli, arsa metrekaresi, koordinatları, ne sebeple edinildiği gibi bilgileri içinde barındırıyor..
 • Toprak tapusu
  Toprak tapusu nedir?
  2013-09-03 00:43:51
  Toprak tapusu nedir? sorusuna cevap olarak inşaatı tamamlanmayan bir yapıdan konut alındığı takdirde sahip olunan tapu toprak tapusudur şeklinde ifade ediliyor. Toprak tapusu, toprak hisseli tapu ya da arsa tapusu gibi isimler alabiliyor...
 • Toprak tapusu nasıl
  Toprak tapusu nasıl alınır?
  2013-05-27 16:09:00
  Toprak tapusu nasıl alınır? Merak ediyorsanız yanıtı ve detayları için haberimizi inceleyebilirsiniz...
 • Topraktan tapu
  Topraktan tapu nedir?
  2013-05-26 11:04:51
  İnşaatı devam eden bir projeden daire satın almak, "topraktan tapu" kavramını ortaya çıkarıyor. Bu durumda topraktan tapu nedir, yanıtı ve detayları haberimizde...
 • Muhtar tapusu geçerli
  Muhtar tapusu geçerli midir?
  2014-10-19 12:30:37
  Kadastro görmemiş gayrimenkullerin devri tapuda yapılamadığı için muhtar huzurunda devir işlemleri gerçekleşiyor. Mülkiyet hakkı için muhtar tapusu veriliyor. Peki, muhtar tapusu nedir? Muhtar tapusu geçerli midir?
 • Muhtar tapusu
  Muhtar tapusu nedir?
  2014-10-19 11:50:26
  Taşınmaz malların mülkiyet hakkının kime ait olduğu tapu belgeleri ile açıklanıyor. Ancak bazı taşınmaz mallar için muhtar tapusu düzenleniyor. Peki, muhtar tapusu nedir? Muhtar tapusu nasıl olur?
 • Osmanlı tapusu
  Osmanlı tapusu nedir?
  2014-02-10 09:20:14
  Osmanlı tapusu nedir? Osmanlı tapusu olanlar, mallarını geri alabilir mi?: Osmanlı dönemine ait gayrimenkul tapu sahipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alınan karara göre Cumhuriyet tapusuna çevrilebiliyor...
 • Toprak kirası nedir?
  Toprak kirası nedir?
  2013-12-03 09:30:29
  Üzerinde mülk bina veya ağaçlar meydana getirilmiş olan bir vakıf arsa için tayin edilmiş olan yıllık ücret mukataalı vakıf veya toprak kirası olarak tanımlanıyor. Toprak kirası nedir?
 • Kooperatif tapusu
  Kooperatif tapusu nedir?
  2013-09-05 00:59:04
  Kooperatif tapusu nedir?: Kooperatifler Kanunu' nun 16. maddesinde, kooperatif ortağı olmak isteyenlerin yazılı müracaatı ile yönetim kurulu kararı doğrultusunda ortaklığa kabul şartları gerçekleştirildiği takdirde ortak olunabiliyor...
 • Toprak hisseli tapu
  Toprak hisseli tapu nedir?
  2013-09-03 23:05:23
  Toprak hisseli tapu nedir?: Toprak hisseli tapu birçok yapının satışında söz konusu olabiliyor. İnşaatı tamamlanmayan bir yapıdan gayrimenkul alınmak istendiğinde toprak hisseli tapu ile o gayrimenkulün sahibi olunabiliyor...
 • Toprak tapusu
  Toprak tapusu nedir?
  2013-09-03 00:43:51
  Toprak tapusu nedir? sorusuna cevap olarak inşaatı tamamlanmayan bir yapıdan konut alındığı takdirde sahip olunan tapu toprak tapusudur şeklinde ifade ediliyor. Toprak tapusu, toprak hisseli tapu ya da arsa tapusu gibi isimler alabiliyor...
 • Toprak tapusu ne
  Toprak tapusu ne demektir?
  2013-09-02 21:01:03
  Toprak tapusu ne demektir?: İnşaatı tamamlanmayan yapılarda ya da inşaatı tamamlanmış fakat imara uygun olmayan ve iskanın verilemediği gayrimenkullerin satışında söz konusu olan tapuya deniyor...
 • Toprak tapu
  Toprak tapu nedir?
  2013-08-30 13:08:18
  İnşaatı tamamlanmayan veya iskan ruhsatı alınmamış yapılarda gerçekleşen satışlar toprak tapu üzerinden gerçekleşiyor. Peki buna göre toprak tapu nedir, toprak tapu ne demektir? İşte yanıtı...
 • Kat mülkiyeti tapusu
  Kat mülkiyeti tapusu nedir?
  2013-08-30 01:30:05
  Kat mülkiyeti tapusu nedir?: Sahip olunan kat irtifaklı tapudan, kat mülkiyetli tapuya geçilirken tapu kütüğünde yapılan bir düzeltme işlemi ile kat mülkiyeti tapusuna sahip olunuyor...
 • Toprak etüdü
  Toprak etüdü nedir?
  2013-08-17 14:46:56
  Toprak ve zemin üzerinde yapılan çalışmalar arasında yer alan toprak etüdü çalışmaları da yer alıyor. Buna göre toprak etüdü nedir? Toprak etüdü çalışmaları nasıl ve neden yapılıyor?
 • Toprak tapusu nasıl
  Toprak tapusu nasıl alınır?
  2013-05-27 16:09:00
  Toprak tapusu nasıl alınır? Merak ediyorsanız yanıtı ve detayları için haberimizi inceleyebilirsiniz...
 • Kat irtifak tapusu
  Kat irtifak tapusu nedir
  2011-02-02 00:00:00
  Siz kat irtifak tapusu almakla arsa üzerinde, arsa payınız oranında malik olmuşsunuz. Dolayısı ile mülkiyet hakkınız var. Kat irtifak tapusu demek bu yerde hissedar olmak demektir

toprak tapusu nedir

toprak tapusu


Hisseli arsa satışı!


Hisseli olarak tasarruf edilen taşınmazlarda, hissedarlardan birinin hissesini satması halinde, diğer hissedarların öncelikli satın alma hakkı bulunuyor. Bu hak "şufa hakkı" olarak biliniyor.  Eğer hisse, paydaşlardan birine satılmak isteniyorsa burada şufa hakkı söz konusu olmuyor. Ancak, hissenin bu taşınmazda paydaş olmayan birine satılması halinde, diğer paydaşlardan her birinin, satışın öğrenildiği tarihten itibaren 1 ay ve her halükarda 10 yıl içinde dava açmak suretiyle ve satış yapılan bedeli ödeyerek, bu hisseyi yeni alıcıdan satın alma hakkı doğuyor. Bu nedenle, yeni alıcının şufa hakkını kullanmaması için, hissedarların kendi arasında şufadan feragat sözleşmesi yapması ve bunu tapuya tescil ettirmesi veya gerçek bedele uygun satış yapıldıktan hemen sonra, diğer hissedarları noter kanalı ile haberdar ederek hak düşürücü sürenin başlaması sağlanmalıdır.


Hisseli arsa...