Tüketici Hakem Heyeti dilekçesi


Tüketici Hakem Heyeti dilekçesi

Tüketici Hakem Heyeti

Tüketici hakem heyeti dilekçe örneği!

Tüketici hakem heyeti; Tüketicinin ayıplı bir mal ya da hizmet almak gibi mağdur olduğu durumlarda, firma ile bu sorunu çözemiyorsa başvurabileceği bir heyettir. 


Tüketici Hakem Heyetlerini kararı nihaidir ve her firma bu kararı uygulamakla yükümlüdür. Bu heyetler Kaymakamlıklara bağlı olarak çalışırlar. Tüketici hakem heyetine bir dilekçe ile müracaat edilebilir. Tüketici hakem heyeti dilekçe örneği aşağıda yer alıyor:


Tüketici hakem heyeti dilekçe örnekleri..


ÖRNEK CAYMA BİLDİRİMİ DİLEKÇESİ (Devre Tatil Sözleşmesi)


(Muhatab şirketin adı)


Şirketinizle imzalamış olduğum, ....................... tarih ve .................................................. konulu, ......... yıllk devre tatil sözleşmesinden , 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ a bağlı olarak çıkarılan, Devre Tatil Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 6’ncı maddesinden kaynaklanan cayma hakkımı kullanmak suretiyle caydığımı bildirir, ödemiş olduğum peşinat ve imzalamış olduğum...