Türk Vatandaşlığı Kanunu

 • Türk Vatandaşlığı
  Türk Vatandaşlığı Kanunu
  2013-02-05 15:31:41
  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın son günlerde basın yayın organlarında çıkan yabancılara en fazla toprak satan 10 il başlıklı haberlerine yanıt geldi...
 • Türk Ceza Kanunu
  Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tam metni!
  2014-06-29 08:16:44
  Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28 Haziran 2014 tarihinde 29044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Türk Ceza Kanunu kapsamında yapılan değişiklikler...
 • Türk Petrol Kanunu
  Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği!
  2014-01-22 10:37:00
  Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği, 22 Ocak 2014 tarihinde 28890 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Yönetmelikte, Petrol kanununun uygulanması ile ilgili usul ve esaslar düzenleniyor...
 • Türk Ceza Kanunu
  Türk Ceza Kanunu apartman!
  2013-10-19 10:57:18
  Apartman hukuku ile ilgili yasal düzenlemeler çeşitli kanunlarda yer alıyor. Türk Ceza Kanunu apartman hükümlerine göre, kat maliklerinin huzur ve rahatını ihlal edenlere para cezası uygulanıyor...
 • Türk Ceza Kanunu
  Türk Ceza Kanunu kaçak yapı!
  2013-10-07 10:17:49
  Ruhsatı olmayan ve ruhsatına aykırı olarak inşa edilen yapılar, kaçak yapı olarak nitelendiriliyor. Türk Ceza Kanunu kaçak yapı hükümlerine göre kaçak yapı sahiplerine bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası veriliyor...
 • Tapu sicili
  Tapu sicili kanunu!
  2013-09-26 15:27:33
  Türk Medeni Kanunu kapsamında Üçüncü Kısım: Zilyetlik ve Tapu Sicili bölümünde "Tapu sicili kanunu" hükümlerine yer veriliyor. Kanuna göre, tapu sicili, tapu kütüğü ve kat mülkiyeti kütüğünden oluşuyor...
 • 6098 sayılı borçlar
  6098 sayılı borçlar kanunu kira sözleşmesi!
  2013-09-24 15:21:01
  Gayrimenkul kiraları hakkında kanunun yürürlükten kalkması ile gayrimenkul kiralamaları ile ilgili yasal hükümler Türk Borçlar Kanunu kapsamında düzenlendi. İşte 6098 sayılı borçlar kanunu kira sözleşmesi...
 • Miras hukuku
  Miras hukuku kanunu!
  2013-09-20 20:13:52
  Miras hukuku kanunu, Türk Medeni Kanunu' nun 495 ve 574. maddelerinde aşağıdaki gibi ele alınıyor. Kanunda mirasbırakanın mirası için kimlerin mirasçı olacağı ve kime hangi oranda miras payı düşeceği belirleniyor...
 • Kiracı hakları
  Kiracı hakları kanunu!
  2013-09-11 09:52:20
  Kira ilişkilerinde kiracılar hangi haklara sahip oluyor? Kiracı ve ev sahibi ilişkisi Türk Borçlar Kanunu kapsamında düzenleniyor. İşte kiracı hakları kanunu ve Türk Borçlar Kanunundaki esaslar...
 • Türk Ticaret Kanunu
  Türk Ticaret Kanunu çek yasası!
  2013-08-17 11:13:51
  Türk Ticaret Kanunu, 14 Şubat 2011 Pazartesi günü ve 27846 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Türk Ticaret Kanunu kapsamında çek ile ilgili hükümlere yer veriliyor. İşte Türk Ticaret Kanunu çek yasası...
 • Türk Borçlar Kanunu
  Türk Borçlar Kanunu kira hükümleri!
  2013-08-05 12:24:27
  4 Şubat 2011 Cuma günü 27836 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Borçlar Kanunu kapsamında, kiralama hususu ele alınıyor. Türk Borçlar Kanunu kira hükümleri haberimizde yer alıyor...
 • Mecelle
  Mecelle Kanunu!
  2013-04-19 09:07:31
  Osmanlı Devleti'nin medeni kanunu olan Mecelle Kanunu, 1926 yılında kadar yürürlükte kaldı. 17 Şubat 1926'da Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesiyle birlikte tarihin tozlu raflarındaki yerini aldı...
 • İMSAD, yeni
  İMSAD, yeni Türk Ticaret Kanunu'nu tartışacak!
  2012-07-05 09:55:31
  İnşaat Malzemesi Sanayiciler Derneği, İMSAD Ekonomi Toplantıları kapsamında İnşaat sanayisinde ihracat ve hedefler konulu konferans düzenleyip yeni Türk Ticaret Kanunu'nu masaya yatıracak
 • Türk Borçlar kanunu
  Türk Borçlar kanunu yeni haliyle yürürlüğe girdi!
  2011-02-14 00:00:00
  Türk Borçlar Kanunu, Resmi Gazete"de  yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun, borçlu-alacaklı ilişkilerinin yanı sıra  başta ev sahibi ile kiracı ilişkisi olmak üzere sosyal hayatın birçok alanında  önemli yenilikler içeriyor

Türk Vatandaşlığı Kanunu

Türk Vatandaşlığı

İŞTE O AÇIKLAMA:


YOZGAT İLİ YABANCI TAŞINMAZ EDİNİMİ


Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve kendileri ile birlikte işlem gören çocukları 5091 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. Maddesi gereği milli güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları dışında, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabi olmak şartıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler.


Maddeden de anlaşılacağı üzerine doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığının kaybedenler ve kendileri ile birlikte işlem gören çocukları Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam edecekleri için...