türkiyenin deprem haritası


türkiyenin deprem haritası

türkiyenin deprem

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ne (TMMOB) bağlı leoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı Hüseyin Gül, "lürkiye deprem tehlike haritası güncellenmelidir. Karalar kadar denizlerin de depremselligini açığa çıkartacak araştırmalar yapılması gerekiyor" dedi. 

Gül, Marmara Deprem i nin 15. yılı dolayısıyla düzenledi gi basın toplantısında, depremde kaybedilen insanların, yıkılan ve hasar gören konutların sayısı nın, ekonomik kayıplann, temel nedeninin, yeterince mühendislik hizmeti görmemiş depreme dayanaksız yapılar, sağlıksız ve plansız kentleşme ile yanlış yerrak ivedilikle eksikliklerimizi tamamlamak ve başta deprem olmak üzere ülkenin jeolojik ko şutlarının ürünü olan risklere ve teknolojik risklere karşı etkin ve verimli bir afet yönetim sistemini oluşturmak zorundayız. lürkiye deprem tehlike haritası güncellenmelidir. Karalar kadar denizlerin de depremselligini açığa çıkartacak araştırmalar yapılması gerekiyor.


Gül şöyle konuştu: "Deprem zararlarının...