umumi hizmet alanları


umumi hizmet alanları

umumi hizmet

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan İmar Kanunu taslağına göre, ama imar planlarında umumi hizmetler için ayrılan, ilk ve ortaöğretim kurumları, anaokulu, kreş, park, aktif yeşil alan, çocuk bahçesi, yol, meydan, toplu taşıma durakları, otopark, terminal, sosyal ve kültürel tesis gibi alanlar kamulaştırılıncaya kadar vatandaş tarafından kullanım amacına uygun şekilde işletilebilecek. 


Özel mülkiyete ait olup belediyelerin uygulama imar planlarında kamuya ait görünen bu alanlar, planları kesinleştiği tarihten itibaren en geç 10 yılda kamu eline geçecek. Özel mülkiyete ait olup belediyelerin uygulama imar planlarında kamuya ait görünen alanlar, planları kesinleştiği tarihten itibaren en geç 10 yılda kamu eline geçecek.


Kamulaştırma sürecinde, İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre, bu yerlerin arazi ve arsa düzenlemesi yapılacak, Hazine veya ilgili idarelerin mülkiyetinde eşdeğer alanlarla resen takas edilebilecek,...