UNESCO Dünya Mirası Listesi


UNESCO Dünya Mirası Listesi

UNESCO Dünya Mirası

Dünyamız 4,5 milyar yaşında. İnsanın bu uzun yaşamdaki geçmişinin ise 2,5 milyon yılı geçmediği ileri sürülüyor. Ama doğadaki diğer canlılardan farklıydı insan. Farkını, uygarlıklar kurarak yaşattı. Bu uygarlıkların tarihi ise sadece birkaç bin yılla ölçülüyor. 12 bin yıl önce tarıma geçiş, M.Ö 3200’lerde yazının bulunuşu, aynı dönemlerde tekerleğin bulunuşu, kentlerin yayılması…


Her ne kadar bu süreçleri çok iyi bilemesek de, bugün dünya genelinde 206 ülke olduğunu biliyoruz. Bu ülkeler birden inmediler dünya sahnesine. Onyıllara dayanan geçmişi taşıyarak ulaştılar günümüze. Kurulan her uygarlık, yaratılan her sanat eseri, sadece o uygarlığın değil, dünyanın gelişiminin bir parçasıydı. İşte bu yüzden, dünya genelinde görülmeye, gezilmeye, korunmaya değer her alan, her yapı, aslında tüm insanlığa ait. Bir ülkedeki değer, dünyanın genelinden bağımsız değil. Bu düşünceden...