ünyede icra müdürlüğünden satilik daireler


ünyede icra müdürlüğünden satilik daireler

ünyede icra müdürlüğünden

Verilen ilan şu şekilde;

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti adedi, evsafı:

1-) Ünye ilçesi Çamurlu mah. Çifte Kuyular mevkii 197 ada 126 parselin tamamı 7.086 m2 olup büyük bölümü imar planı içinde bir kısmı dere baksı ve yeşil alandır % 10 -20 meyilli killi tini i toprak yapısına haiz fındık bahçesi olarak halen kullanılmaktadır. Bütünü üzerinden değerlendirme yapılacaktır. 1 M2 si 70-TL dir. 7.086 m2 X70-TL =496.020-TL+45.000-TL =541.020-TL dir. Borçlu hissesi 9648/12960 olup hissesine düşen miktar ise 402.759,33-TL olup mu¬hammen bedelle açık artırma suretiyle satılıktır.

2-) Ünye ilçesi Çamurlu mah 197 ada 111 parselin tamamı 7.164 m2.olup kiraztepe yoluüzerinde bitişiğinde kooperatif binası bulunan yol kenarı imar planı içinde dere baksı üzeri yeşil alan %30-40 meyilli killi tmh toprak yapısına haiz fındık...