Usta İnşaat


Usta İnşaat

Usta


1975 yılında İstanbul’un %2,62’lik kısmı yapılaşmış alanda kalmaktayken, 2011 yılında bu oran yaklaşık  %20 olmuştur. Nufus artışı doğru orantılı olarak gayrimenkul ihtiyacını doğurmuştur.


Gayrimenkul sektörü giderek uluslararası normlarda bir gayrimenkul anlayışı benimserken, konut ile birlikte diğer alt gruplarda da gelişme yaşanmıştır. Konut sektörünün önceliğini koruduğu pazarda perakende ve alışveriş merkezleri, ofis, sanayi, lojistik alanları ve oteller ile ilgilide önemli gelişmeler yaşanmıştır.