Varol Mimarlık


Varol Mimarlık

Varol

 Davacı Varol Mimarlık Mühendislik Proje İnşaat Ticaret Limited Şirketi Vekili Avukat Mehmet Emin Semerci tarafından davalılar Ahmet Rasim Barış mirasçıları ve arkadaşları aleyhine ikame olunan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda Karşıyaka ilçesi, Şemikler mahallesinde kain tapunun 25549 ada, 3 parselinde kayıtlı taşınmazın satılarak ortaklığın giderilmesine, tapu kaydının beyan ve hakların aynen muhafazasına karar verilmiş ölüp iş bu taşınmazda intifa hakkı sahibi Mevliye Yurdakul'a tüm aramalara rağmen tebliğe sarih adresi bulunamadığından karar yerine kaim olmak üzere satışına karar verilen işbu taşınmazda intifa hakkı sahibi MEVLİYE YURDAKUL'a ilanen tebliğ olunur.
Sayı: 2005/988 Esas

 

 

...