Vasinin cezai

Vasinin cezai sorumluluğu

Bir kimse, vasiyetini yerine getirmek veya mallarında ya da çocuklarının işlerinde tasarruf etmek üzere vasi tayin edebiliyor. Peki vasinin görevleri nelerdir? İşte vasinin görevleri ve sorumluluğu..

Yapı denetim kuruluşlarının

Yapı denetim kuruluşlarının sorumluluğu!

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun uygulanmasında, yapı denetim kuruluşları imar mevzuatı uyarınca öngörülen fennî mesuliyeti ilgili idareye karşı üstlenmiş oluyor. İşte kanundaki yapı denetim kuruluşlarının sorumluluğu esasları...

Apartman yönetiminin

Apartman yönetiminin sorumluluğu!

Apartman yönetiminin kat maliklerine karşı sorumlulukları nelerdir? Apartman yönetiminin hakları nelerdir? İşte 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile sınırları çizilen apartman yönetiminin sorumluluğu ve hakları...

Site yöneticisinin

Site yöneticisinin sorumluluğu!

Kanuna göre site yöneticisinin sorumluluğu kapsamında, kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumlu olmak yer alıyor. Kat malikleri kurulu toplantısı, site yöneticisi tarafından açılıyor...

Aidatlardan ev sahibinin

Aidatlardan ev sahibinin sorumluluğu!

Dairenizi kiraya verdiğinizi farz edelim. Bu durumda apartman veya site aidatı kiracı tarafından ödenmesi gerekiyor. Ancak yine de söz konusu aidatlardan ev sahibinin sorumluluğu da bulunuyor.

Geri vermekle yükümlü

Geri vermekle yükümlü zilyedin sorumluluğu ve hakları!

Geri vermekle yükümlü zilyedin sorumluluğu ve hakları Medeni Kanun'un 993., 994. ve 995. maddelerinde iyi ve kötü niyetli durumuna göre ayırıyor. Zilyedin sorumluluğu ve hakları hakkında merak ettikleriniz haberimizde..

Kat maliklerinin ortak

Kat maliklerinin ortak giderlerden sorumluluğu!

Apartman gibi birden fazla bağımsız bölümün yer aldığı yapılarda kat malikleri bazı sorumluluklara sahip oluyor. Bu sorumluluklar arasında kat maliklerinin ortak giderlerden sorumluluğu yer alıyor...

Tapuda devletin

Tapuda devletin sorumluluğu!

Tapuda devletin sorumluluğu ilkesi, tapu sicilinin güvenilirliği ve hak sahiplerinin zarar görmemesi için yapılan bir düzenleme olarak karşımıza çıkıyor. Detaylar için tıklayın...

Müteahhidin sorumluluğu inşaatı

Müteahhidin sorumluluğu inşaatı bitirip teslim etmektir!

Sözleşmeye göre müteahhidin sorumluluğu inşaatı bitirip teslim etmektir, yoksaiskan izni alınamaz


Vasinin cezai sorumluluğu

Vasinin cezai

Vasinin görevleri nelerdir?

Bir kimse, vasiyetini yerine getirmek veya mallarında ya da çocuklarının işlerinde tasarruf etmek üzere vasi tayin edebiliyor. Peki vasinin görevleri nelerdir? Vasinin satış yetkisi var mıdır?


Vasinin görevleri..

A. Göreve başlama

I. Defter tutma

MADDE 438.- Vasiliğe atanma kararının kesinleşmesi üzerine vasi ile vesayet makamının görevlendireceği bir kişi tarafından, vakit geçirilmeksizin, yönetilecek malvarlığının defteri tutulur.

Vesayet altındaki kişi ayırt etme gücüne sahipse, olanak bulunduğu takdirde defter tutulurken hazır bulundurulur.


Koşullar gerektirdiği takdirde denetim makamı, vasi ve vesayet makamının isteği üzerine vesayet altındaki kişinin malvarlığının resmî defterinin tutulmasına karar verebilir. Bu defter, mirastaki resmî defterin alacaklılara karşı doğurduğu sonuçları doğurur ve oradaki usul uyarınca tutulur.


II. Değerli şeylerin saklanması

MADDE 439.- Kıymetli evrak, değerli eşya, önemli belge ve benzerleri, malvarlığının yönetimi bakımından bir sakınca yoksa, vesayet...


bilge özdemir hilmi ışıkören
© 2007 - 2014 Emlak Kulisi Tüm Hakları Saklıdır.
Emlakkulisi.com dış bağlantılardaki sitelerin içeriğinden sorumlu değildir.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.. Rss