vefa hakkının süresi


vefa hakkının süresi

vefa hakkının

Vefa hakkının tanımı!


Uygulanmasına oldukça ender karşılaşılan vefa hakkı kısaca; satanın, sattığı taşınmaz malı müşteriden geri satın alma hakkını saklı tutmasına deniyor. Yani vefa hakkı, bir taşınmazını satıp fakat bir süre sonra o taşınmazın geri almak isteyen taşınmaz maliklerinin başvurduğu bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. 


Peki satış sırasında vefa hakkı nasıl belirtiliyor?


Satış akdi sırasında vefa hakkı saklı tutuluyorsa satış resmi senedine bu hak yazılıyor. Satış işleminden sonra bu hak tesisi ediliyorsa, noterce düzenlenmiş bir sözleşme şartı koşuluyor. Vefa hakkı yeni malikin taşınmaz malı üzerindeki temliki tasarruf yetkilerini kullanılmasına engel olmuyor. Vefa hakkı genelde; Genelde, satış bedelinin süresinde ödenmemesi ihtimali karşısında satıcının kendini garantiye alması için kullanılıyor.


Vefa hakkının tapu kütüğüne şerhi örneği


........ lehine üç sene süreyle ve sekiz milyar lira bedelle vefa...