veraset ilamı dilekçe örneği


veraset ilamı dilekçe örneği

veraset ilamı dilekçe

Veraset belgesi dilekçe örneği!

Bir kimsenin vefat etmesi halinde geride bıraktığı malların mirasçılarını ve bu mirasçıların mirastaki paylarını gösteren yasal belge veraset belgesidir.


Söz konusu veraset belgesi, noterden ve Sulh Hukuk Mahkemelerinden alınabiliyor. Veraset belgesinin alınabilmesi için aile nüfus kaydı ile birlikte bir dilekçe verilmesi gerekiyor.


Peki veraset belgesi dilekçesi nasıl yazılır? Sulh Hukuk Mahkemelerine verilecek veraset belgesi dilekçe örneği aşağıda yer alıyor.


Veraset belgesi dilekçesi..


.... SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


Davacı  :   (Veraset edenin babası, annesi, eşi veya kardeşi açabilir) Adres

Davalı  :    Hasımsız

Dava    :    Veraset

Olaylar :


..............................ili, ............................ İlçesi, ...............hane, ..............cilt, ..............sahife  nüfusuna kayıtlı (oğlum/eşim/kardeşim) .............................................. ......./........./.......... tarihinde askerlik vazifesini ifa ederken vefat etmiştir. Geride kanuni mirasçı olarak ..................................................................(babası/ annesi/ eşi/ çocukları) ................................... bırakmıştır.Veraset ilamının düzenlenip, tarafımıza verilmesi için...