veraset ilamı ücreti


veraset ilamı ücreti

veraset ilamı

Veraset ilamı noter ücreti 2013!

Bir kimsenin ölümü sonrasında geride bıraktığı tüm taşınır ya da taşınmaz malın kime intikal edeceğini gösteren ve yasal nitelik taşıyan belge, veraset ilamı olarak ifade ediliyor.


Sulh Hukuk Mahkemeleri'ne başvuruda bulunarak alınabilen veraset ilamı noter aracılığı ile de temin edilebiliyor. Noterler, veraset ilamı gibi bazı işlemlerin doğruluğunu ispatlamak, tasdik etmek ya da hukuki güvenliği sağlamak ya da anlaşmazlıkları önlemek için İçişleri Bakanlığı tarafından yetkili kılınıyor.


Veraset ilamı ücreti

Noterden alınan veraset ilamı belgesi biraz masraflı olabiliyor. Noter veraset ilamı ücreti düzenlenecek belgenin içeriğine, niteliğine ve sayfa sayısına göre değişiklik gösterebiliyor. 


Örneğin tutar içeren belgelerde ayrıca bir vergilendirme söz konusu olabiliyor. Yani, noter onayı gereken kağıt üzerinde herhangi bir rakam ya da tutar yazıyor ise o tutar üzerinden ücretlendirme gerçekleştirilebiliyor. 


Eğer...