veraset intikal vergisinin beyanname süresi ne kadar


veraset intikal vergisinin beyanname süresi ne kadar

veraset intikal vergisinin


Veraset ve intikal vergisi beyanname verme süresi!


Veraset ve intikal vergisinin ne zaman ödeneceğine ilişkin hükümler, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu kapsamında yer alıyor. Kanuna göre, veraset ve intikal vergisinin tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerekiyor. 


Veraset ve intikal vergisi beyanname verme süresi!


Veraset ve intikal vergisi beyanname verme süresi şu şekilde açıklanıyor:

- Ölüm Türkiye’de, mükellefleri de Türkiye’de ise, 4 (dört) ay; - Ölüm Türkiye’de mükellefleri yurtdışında ise, 6 (altı) ay; 

- Ölüm yurt dışında mükellefleri Türkiye’de ise, 6 (altı) ay; - Ölüm yabancı bir ülkede mükellefleri ölümün olduğu ülkede ise, 4 (dört) ay, 

- Başka bir yabancı ülkede ise 8 (sekiz) ay içinde verilir.


Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin ekleri...